Thời Sự

Công tác cán bộ mang lại hiệu ứng xã hội tích cực ở Vĩnh Phúc

Thứ Ba, 02/03/2021

Những năm qua, vượt qua nhiều khó khăn trở ngại trong điều kiện suy thoái kinh tế chung của cả nước cũng như trên thế giới, Vĩnh Phúc đã giành nhiều thành quả to lớn về phát triển các mặt kinh tế xã hội, đem lại cuộc sống vật chất và tinh thần ngày càng cao cho người dân địa phương. Để có được điều đó, không thể không nhắc đến công tác cán bộ của tỉnh. Làm tốt công tác này, tỉnh đã tạo được hiệu ứng xã hội hết sức tích cực, xây dựng được vị thế và niềm tin to lớn trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn, trở thành động lực quan trọng đưa Vĩnh Phúc từng bước vươn lên một tầm cao mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc luôn bám sát thực tiễn xã hội để kịp thời đưa ra những quyết sách quan trọng cho phát triển các mặt KT-XH của địa phương. Ảnh: Khánh Linh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu rõ, tỉnh sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong 3 khâu đột phá, có một khâu về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy, trước hết là đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ bằng “sản phẩm”.

Coi kết quả đánh giá cán bộ là tiêu chí quan trọng nhất để thực hiện quy hoạch, điều động, bổ nhiệm. Đề bạt, sử dụng người có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không bổ nhiệm, sắp xếp, điều chuyển, thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém, năng lực hạn chế, uy tín thấp...

Công tác cán bộ được đưa vào nghị quyết, đã vậy lại là 1 trong 3 khâu đột phá của cả nhiệm kỳ. Nghĩa là nó có vị trí và ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc, nhiệm kỳ trước, tỉnh triển khai công tác này khá nghiêm túc và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Trước tiên, xác định công tác quy hoạch cán bộ là nền tảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài trong công tác cán bộ, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội cán bộ đáp ứng yêu cầu.

Quy hoạch lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, các đơn vị giới thiệu quy hoạch 361 lượt cán bộ, BTV Tỉnh ủy xem xét kỹ, phê duyệt 251 lượt cán bộ. Số lượng, chất lượng và cơ cấu giữa các độ tuổi đưa vào quy hoạch bảo đảm quy định, nhất là tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025: BCH Đảng bộ tỉnh, tỷ lệ cán bộ trẻ 14,8%, nữ 25,9%; quy hoạch BTV Tỉnh uỷ bằng 1,5 lần BTV Tỉnh ủy đương nhiệm, trong đó cán bộ nữ 18,1%.

Do công tác quy hoạch thực hiện tốt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương pháp, nhất là thực hiện rà soát, bổ sung kịp thời nên quy hoạch cán bộ đã khắc phục tình trạng khép kín và tạo động lực cho cán bộ rèn luyện, phấn đấu.

Chất lượng quy hoạch các chức danh chủ chốt ngày càng được nâng lên. Công tác quy hoạch không nặng về số lượng mà coi trọng nâng cao chất lượng và bổ sung khi cần thiết.

Quan tâm đến cán bộ được đào tạo chuyên môn chính quy và lý luận chính trị học tập trung, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Phương pháp, cách làm dân chủ, khách quan, ngoài bảo đảm các bước theo quy định, tranh thủ ý kiến các cơ quan theo dõi, quản lý cán bộ; các cơ quan kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở quy hoạch, các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ và chủ động nguồn nhân sự cho các kỳ đại hội đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp và kiện toàn bộ máy lãnh đạo của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tỉnh tổ chức thực hiện nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, năng lực trình độ người học.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hằng năm được xây dựng trên cơ sở quy hoạch và yêu cầu sử dụng cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡng luôn hướng đến mục tiêu nâng tầm năng lực tư duy, khả năng hành động của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trên, từ năm 2010 đến nay, Vĩnh Phúc đã đào tạo chuyên môn cho hàng nghìn cán bộ trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; đào tạo lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ các cấp cho hàng vạn lượt cán bộ. Đầu tư kinh phí đào tạo nhiều giáo viên và học sinh tại các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và trên thế giới...

BTV Tỉnh ủy cũng chỉ đạo tích cực đổi mới chương trình, nội dung các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, sáng tạo cách thức tổ chức, quản lý, phối hợp với cơ sở đào tạo trong tổ chức thực hiện. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, kịp thời phát hiện những hạn chế và có kế hoạch khắc phục, sửa chữa.

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp trong quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ nên đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở thay đổi về chất, nâng cao trình độ chuyên môn.

Xác định cán bộ là “khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt”, Tỉnh ủy đã chú trọng sàng lọc, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết, nghiêm minh trong thi hành kỷ luật, cho nghỉ hoặc chuyển công tác khác với cán bộ hạn chế về năng lực, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; mạnh dạn đề bạt cán bộ có năng lực.

Một trong những nét đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ của Vĩnh Phúc là chủ trương theo hướng quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ và bố trí cán bộ không là người địa phương. Tỉnh cũng làm tốt việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch theo phương châm “động” và “mở”, tạo chủ động trong công tác cán bộ.

Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện đầy đủ, bài bản, khoa học và chặt chẽ.

Từ năm 2016 đến nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm lại hoặc điều động, luân chuyển hàng trăm trường hợp. Chất lượng cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử được nâng lên rõ rệt; cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quan tâm và ngày càng có tỷ lệ cao trong các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 50 cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tăng hơn 20 đồng chí so với nhiệm kỳ trước.

Mới đây nhất, ngày 5/2/2021, Ban tổ chức Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã tham mưu với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 15 để làm căn cứ trong việc triển khai thực hiện, thể hiện rõ quan điểm của Đảng về phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch đó, Ban tổ chức Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã tham mưu với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ trẻ và cán bộ nữ.

Với các trường hợp này, các ứng viên đều phải ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện về tiêu chuẩn chức danh quản lý, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định; chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu...

Đặc biệt, các trường hợp còn phải được ghi nhận là những cán bộ có uy tín, năng lực trong công tác, thể hiện qua quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại các hội nghị lãnh đạo mở rộng, hội nghị tập thể lãnh đạo, hội nghị cán bộ chủ chốt... đạt kết quả cao.

Trao đổi với phóng viên về công tác cán bộ của tỉnh thời gian qua cũng như định hướng sắp tới, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ Vĩnh Phúc cùng nhấn mạnh: Mọi trường hợp điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đều được tỉnh đều tiến hành rà soát kỹ lưỡng tất cả các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ.

Tất cả đều tuân thủ quy trình 5 bước về công tác cán bộ, sau đó được Ban thường vụ Tỉnh uỷ phân tích, xem xét một cách thấu đáo, trên cơ sở đề xuất của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và bỏ phiếu kín thông qua biểu quyết khách quan.

Đặc biệt, với những cán bộ trẻ, có năng lực đã được ghi nhận qua thực tế, được đồng nghiệp và nhân dân đánh giá cao về uy tín, tác phong, đạo đức, các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của tỉnh thường xuyên theo dõi, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo và kịp thời đề xuất điều động, bổ nhiệm vào các vị trí quản lý phù hợp để phát huy tốt nhất khả năng cửa từng người, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

Quán triệt quan điểm tất cả các cán bộ đều bình đẳng trước sự phát triển của tỉnh, công tác đề bạt, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ của Vĩnh Phúc luôn được tiến hành khách quan và minh bạch, thực hiện đúng theo quy trình và quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

Việc luân chuyển, điều động bổ nhiệm cán bộ của Vĩnh Phúc đã và đang mang lại hiệu quả tích cực trong quá trình điều hành, chỉ đạo xây dựng và phát triển các mặt KTXH của địa phương.

Quang Nam

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: