Thời Sự

Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Sáu, 26/02/2021

Ngày 26/2, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Chung

Đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự.

Đến hết ngày 17/2/2021, tất cả các huyện, thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Qua tổng hợp báo cáo, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 7.428 người, trong đó giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 12 người (10 người của tỉnh và 2 người do Trung ương giới thiệu), ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 99 người, ứng cử HĐND cấp huyện là 585 người và ứng cử HĐND cấp xã là 6.732 người.

Hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, theo quy định tại Điều 42, 52 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các quy định hiện hành về quy trình hiệp thương, làm hồ sơ và nộp hồ sơ ứng cử…

Trong đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 24/2/2021 đến ngày 11/3/2021, với các hội nghị bắt buộc như: Họp ban lãnh đạo để dự kiến giới thiệu người ứng cử; lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh.

Hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh được thực hiện theo mẫu quy định và chậm nhất đến 17h ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử.

Hội nghị dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận làm rõ những vướng mắc liên quan đến giới thiệu, cơ cấu người ứng cử ở các cơ quan, đơn vị.

Hoàng Hà

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: