Thời Sự

Thống nhất một số nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Năm, 25/02/2021

Chiều 25/2, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền về bầu cử của tỉnh chủ trì hội nghị thống nhất triển khai một số nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trường Khanh

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử có vai trò rất quan trọng. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền đã chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền cho cuộc bầu cử.

Thông qua tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Theo dự thảo kế hoạch thông tin, tuyên truyền của tiểu ban, việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được chia làm 3 đợt: Trước, trong và sau cuộc bầu cử, với nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động, trực quan, tuyên truyền trên các diễn đàn và sinh hoạt của tổ chức đảng, đoàn thể…

Tại cuộc họp, các thành viên tiểu ban cơ bản nhất trí với Dự thảo kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh tầm quan trọng về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí đề nghị các thành viên Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền tập trung chỉ đạo, theo dõi thường xuyên công tác tuyên truyền bầu cử ở các địa phương, đảm bảo tuyên truyền đúng nội dung, thời gian theo kế hoạch; mỗi thành viên tiểu ban căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình để có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động cổ động trực quan, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời cần nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Đối với các cơ quan báo chí cần xây dựng chuyên trang, chuyên mục thực hiện tin bài, phóng sự nhằm tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về các văn bản pháp luật liên quan đến bầu cử, phản ánh kịp thời hoạt động của Ủy ban Bầu cử tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương một cách khách quan, trung thực, chính xác.

Hoàng NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: