Thời Sự

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thông tin thời sự cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hội viên CLB Hưu trí tỉnh

Thứ Năm, 21/03/2019

Ngày 20/3/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với CLB Hưu trí tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hội viên CLB Hưu trí tỉnh. Đồng chí Lê Thị Điều, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình kinh tế, chính trị nổi bật thời gian qua của quốc tế, khu vực và trong nước như: Mức tăng trưởng kinh tế của các đầu tàu kinh tế lớn gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản…; các cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và các nước EU, Canada; cuộc gặp mặt lịch sử giữa lãnh đạo hai nước Mỹ và Triều Tiên…

Sau khi thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian tới cần tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm: Tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết số 36, Nghị quyết số 37, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Kế hoạch số 25 của UBND tỉnh về sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định; kết quả triển khai thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy; Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, tuyên truyền đậm nét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương những tháng đầu năm 2019; chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2019; chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh; tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nguyên nhân, triệu chứng và các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: