Thời Sự

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Thứ Tư, 24/02/2021

Với quyết tâm chính trị cao nhất, sự chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nói chung, nhiệm vụ chính trị năm 2020 nói riêng; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

BTV Tỉnh ủy giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho Thành ủy Vĩnh Yên. Ảnh: Khánh Linh

Đạt được kết quả đó, trong những năm qua, BTV Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất điều hành công việc của cấp ủy một cách khoa học, sáng tạo, linh hoạt, đảm bảo hiệu quả, giữ đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân như: Phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm đối với các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ cấp ủy phụ trách ngành, lĩnh vực, địa phương; quy định định kỳ các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng dự sinh hoạt chi bộ cơ sở; tiếp công dân, tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định...

Đáng chú ý, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các tổ đi dự, chỉ đạo và theo dõi kiểm điểm, đánh giá xếp loại không chỉ đối với 13 đơn vị huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy mà còn tại Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh; xây dựng hệ thống thang điểm theo các tiêu chí quy định chặt chẽ và thực hiện quy trình nghiêm túc trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân.

BTV Tỉnh ủy ban hành Đề án số 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021; xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thôi việc theo nguyện vọng; đã thí điểm thực hiện nhiều mô hình sắp xếp bộ máy, biên chế, khoán kinh phí theo hướng khoa học, hiệu quả.

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.

Ban hành quy định Ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thành lập tổ công tác dự sinh hoạt cấp ủy cơ sở, sinh hoạt chi bộ; bố trí cán bộ công tác ở cấp xã về sinh hoạt chi bộ tại các thôn, tổ dân phố để khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55 của Bộ Chính trị, Quy định 08-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo bí thư cấp ủy các cấp phải có chương trình hành động cụ thể từng năm nhằm mục tiêu “đặt hàng” giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, cấp bách nổi lên ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hằng năm yêu cầu người đứng đầu cấp ủy các cấp lựa chọn những vấn đề bức xúc, quan trọng của Đảng bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Từ cách làm sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ qua, nhiều chỉ tiêu cơ bản của tỉnh nằm trong tốp đầu cả nước. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Riêng năm 2020, tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, được ghi nhận là kỳ đại hội thành công nhất từ trước đến nay; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa là điểm sáng trong chống dịch Covid- 19, vừa hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch 8/13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội; giữ được mức tăng trưởng kinh tế dương...

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là nền tảng quan trọng để tỉnh thực hiện mục tiêu các năm tiếp theo và hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng.

Do đó, ngay từ những ngày đầu năm 2021, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho các huyện, thành ủy. Một trong những nội dung mới so với nhiệm kỳ trước đó là việc triển khai đột phá trong công tác cán bộ, đánh giá cán bộ bằng “sản phẩm”, coi kết quả đánh giá cán bộ là tiêu chí quan trọng nhất để thực hiện quy hoạch, điều động, bổ nhiệm.

Dân vận không chỉ vận động chung chung mà dân vận các huyện, thành phố phải chủ trì, chọn lấy hai dự án, từ đầu đến cuối vận động để nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng thực hiện hai dự án đó. Tất cả các chỉ tiêu thuộc quản lý Nhà nước, khối chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ huy, tổ chức thực hiện...

Theo nội dung cam kết, BTV các huyện, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Thành lập mới 2 - 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp; giao ban dân vận cấp huyện chủ trì vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng xong 2 dự án trọng điểm trên địa bàn; xây dựng 10 mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương; cưỡng chế thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án từ 12 vụ/năm...

Xác định việc hoàn thành các nhiệm vụ này là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đồng chí bí thư, các đồng chí phó bí thư và tập thể BTV huyện, thành ủy, là căn cứ để BTV Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại, sử dụng, bố trí cán bộ.

Sau hội nghị ký cam kết với BTV Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy đã tổ chức giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các chi, đảng bộ trực thuộc, tập trung vào lĩnh vực: Xây dựng Đảng; kinh tế, xã hội; quốc phòng; an ninh trật tự.

Đơn cử, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021, Huyện ủy Tam Đảo yêu cầu bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ cho Thường trực Huyện ủy. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, giúp Thường trực Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các chi, Đảng bộ...

Có thể nói, việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực ngay đầu nhiệm kỳ.

Bạch Dương


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: