Thời Sự

Bộ Tư lệnh Quân khu 2: Gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí

Thứ Sáu, 15/03/2019

Sáng 14/3/2019, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu năm 2019. Các đồng chí: Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2018, hoạt động phối hợp tuyên truyền được Cục Chính trị Quân khu 2, cơ quan Tuyên giáo, báo, đài 9 tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền toàn diện, bám sát thực tiễn nhiệm vụ; hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng; biện pháp phối hợp tuyên truyền thống nhất, đồng bộ, hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đặt ra.

Kết quả hoạt động phối hợp tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2 và nhân dân đối với việc giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống và những chiến công của quân dân Tây Bắc trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tô thắm và củng cố vững chắc hơn mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân. Trận địa tư tưởng của Đảng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn luôn được giữ vững; thế trận lòng dân ngày càng được củng cố vững chắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, nhấn mạnh những kết quả đã đạt được và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp. Từ đó, đưa ra những đề xuất và biện pháp hữu hiệu, thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 đã thông tin một số kết quả nổi bật trong công tác quân sự - quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm 2018 và tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Đồng chí đề nghị, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 2 cần tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền với các nội dung trọng tâm sau:

Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam, mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền về truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc Tây Bắc, ý thức trách nhiệm của công dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền về công tác giúp dân phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, khắc phục hậu quả bão lụt, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, hoạt động xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, kịp thời phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, thông tin độc hại của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn…

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết mong muốn, cơ quan Tuyên giáo các tỉnh và cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp tuyên truyền; quan tâm duy trì hoạt động các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên phản ánh thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 2, nét văn hóa tiêu biểu và thành tựu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân của các địa phương trên địa bàn.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã trao Bằng khen tặng 2 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phối hợp công tác tuyên truyền giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu năm 2018.

Tin, ảnh Hồng ChungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc