Thời Sự

Ủy ban MTTQ Việt Nam hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2019

Thứ Năm, 14/03/2019

Ngày 13/3/2019, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2019. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Cùng dự, có các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Cùng dự, có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đánh giá khái quát kết quả công tác mặt trận năm 2018, trong đó, nêu ra những vấn đề còn hạn chế: Việc nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, định hướng dư luận xã hội ở một số nơi có lúc chưa kịp thời, thiếu tính dự báo; việc vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài chưa đạt kết quả như mục tiêu đề ra; hoạt động phản biện xã hội ở một số địa phương chất lượng chưa cao; nhiều địa phương còn lúng túng, thiếu thống nhất trong việc đề xuất triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, các chức danh lãnh đạo của MTTQ theo tinh thần Nghị quyết 18.

Năm 2019, đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước cần triển khai đồng bộ 9 giải pháp cơ bản để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận.

Sau phần thảo luận, trao đổi giữa lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các đại biểu tại một số điểm cầu, kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác mặt trận năm 2018 của các địa phương.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm 2019, đồng chí yêu cầu các địa phương cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận. Trong đó, tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy, các địa phương phải thẳng thắn, cụ thể về thực trạng và khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức đại hội, về công tác nhân sự, về đề xuất sửa đổi Điều lệ MTTQ và các nội dung khác có liên quan để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp trực tiếp.

Cùng với đó, các địa phương cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh của tổ chức Mặt trận các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động, kiện toàn bộ máy mặt trận tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng.

Tin, ảnh Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: