Thời Sự

23 tham luận được trình bày tại đại hội trong ngày làm việc thứ hai

Thứ Tư, 27/01/2021

Chiều 27/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục thảo luận các văn kiện đại hội.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận buổi chiều. Ảnh: Khánh Linh

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương điều hành phiên thảo luận.

Các đại biểu đã tập trung tham luận một số nội dung xoay quanh các vấn đề như: Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế; đổi mới, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quan tâm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thụ hưởng chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Các đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi bên lề đại hội. Ảnh: Khánh Linh

Như vậy, sau 1 ngày thảo luận tại hội trường, đại hội đã nghe 23 tham luận của các đại biểu, làm sâu sắc hơn các nội dung của văn kiện Đại hội XIII, đồng thời, tham gia nhiều ý kiến nhằm phát triển nhiều ngành, lĩnh vực, kinh tế-xã hội ở các địa phương; tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị… vì sự phát triển của đất nước.

Ngày mai, các đại biểu sẽ tiếp tục làm việc tại hội trường để thảo luận các văn kiện đại hội; đồng thời, lấy ý kiến về dự kiến những vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII (nếu có). Báo Vĩnh Phúc Điện tử tiếp tục cập nhật thông tin về đại hội tới bạn đọc.

Như Phong

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: