Thời Sự

Tập trung khắc phục tồn tại, điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực

Thứ Ba, 26/01/2021

Chiều 26/1, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở NN& PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đề án, kế hoạch khắc phục tồn tại, điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lượng

Theo đề án của Sở Giao thông Vận tải, hiện nay, bộ máy của đơn vị còn nhiều bất cập, nhân sự thiếu, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bố trí cán bộ ở một số phòng ban, đơn vị chưa đồng bộ và phù hợp với vị trí việc làm.

Công tác vận tải, đào tạo và sát hạch, cấp giấy phép lái xe còn bất cập. Công tác thanh tra và kiểm tra tải trọng chưa đáp ứng được như kỳ vọng, tình trạng xe quá tải, xe cơi nới kích thước thành thùng vẫn diễn ra.

Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập. Một số tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng nặng nhưng chưa được duy tu, sửa chữa kịp thời. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông chưa được thống kê, phát hiện và xử lý…Việc đề xuất đầu tư xây dựng các công trình giao thông chưa bám sát chủ trương, định hướng lớn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh dẫn tới việc đầu tư còn manh mún, dàn trải…

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có những điểm nghẽn như công tác bồi thường GPMB, thu hồi đất lúa, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất còn gặp nhiều khó khăn.

Công tác bảo vệ môi trường còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, việc triển khai nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung cấp huyện còn chậm, hạ tầng thiết yếu về bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn, làng nghề và cụm công nghiệp chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Vi phạm trong quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản chưa được xử lý kịp thời…

Đối với Sở NN& PTNT, về định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn, đơn vị chưa tham mưu được nhiều giải pháp mang tính đột phá, tầm nhìn, chiến lược dài hạn để tạo động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Hình thức tổ chức sản xuất vẫn chủ yếu là hộ gia đình, quy mô nhỏ, chưa có vùng sản xuất quy mô lớn, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, năng lực cạnh tranh sản phẩm chưa cao. Nhiều HTX nông nghiệp hoạt động kém hiệu quả, kinh tế trang trại, làng nghề phát triển chậm.

Việc tranh chấp rừng và đất nông nghiệp giữa các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác xác định ranh giới, lập hồ sơ quản lý đất đai công trình thủy lợi triển khai còn chậm…

Cho ý kiến vào đề án của các ngành chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh: Sở Giao thông Vận tải cần nhận diện rõ ràng những điểm nghẽn, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để xác định những tồn tại. Rà soát lại toàn bộ công tác quản lý nhà nước về giao thông, tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông và đề ra những giải pháp rõ ràng; tăng cường xử lý xe quá khổ, qua tải; quản lý xe khách nội và ngoại tỉnh; cắm biển báo dừng đỗ các phương tiện tham gia giao thông.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần nhận diện rõ ràng hơn những điểm nghẽn, rà soát tổ chức bộ máy làm công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Bám sát những nhiệm vụ của ngành để đề ra những giải pháp cụ thể hơn nữa. Các địa phương cần chủ động đề ra những giải pháp để xử lý rác thải. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Sở NN&PTNT cần có định hướng rõ ràng; xác định vùng trồng trọt, chăn nuôi trọng điểm của tỉnh. Các địa phương cần xác định rõ vị trí nông nghiệp trọng điểm. Chủ động đưa ra bộ tiêu chí xây dựng NTM chung của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý đê điều, rà soát lại toàn bộ các công trình thủy lợi, công tác quản lý rừng; đề ra các cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Thành NamTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: