Thời Sự

Thông báo Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể cá nhân đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động

Thứ Hai, 25/01/2021

Thông báo Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể cá nhân đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động

(Kèm theo Công văn số 03/BTĐKT-NV1 ngày 15/01/2021 của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh )


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG

A. Đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 tập thể, 01 cá nhân

Tập thể:

- Trường Mầm non Liên Châu, huyện Yên Lạc

- Trường THCS Thái Hòa, huyện Lập Thạch

* Cá nhân:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phẩn Ống thép Việt Đức VG PIPE.

B. Đề nghị nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 cá nhân.

- Ông Nguyễn Duy Liên - Giáo viên Trường THPT Chuyên Vĩnh PhúcTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: