Thời Sự

Triển khai công tác thống kê năm 2021

Thứ Bảy, 23/01/2021

Ngày 23/1, Cục Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thống kê năm 2020, triển khai công tác thống kê năm 2021.

Năm 2020, ngành Thống kê Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng cục Thống kê, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các cấp, các ngành, đặc biệt sự nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ công chức và người lao động, ngành Thống kê Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thông tin thống kê cũng như thực hiện thành công nhiều cuộc điều tra ...

Thừa ủy quyền của Bộ KH&ĐT, Cục trưởng Cục Thống kê Vĩnh Phúc Hà Thị Hồng Nhung tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương cho các cá nhân.
Đồng thời, ngành hoàn thành biên soạn Hệ thống chỉ tiêu KTXH chủ yếu năm 2019 cấp tỉnh, huyện; biên soạn và phát hành tờ gấp về tình hình KTXH của tỉnh năm 2019, năm 2020; biên soạn bộ số liệu "Hệ thống số liệu thống kê chủ yếu giai đoạn 2010 - 2019 tỉnh Vĩnh Phúc"; biên soạn niên giám thống kê...

Đặc biệt, ngành áp dụng thành công phần mềm phiếu điện tử trực tuyến trong nhiều cuộc điều tra thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến thông tin thống kê, đẩy mạnh hình ảnh hóa dữ liệu trong phổ biến thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành cơ quan...

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, năm 2021, ngành Thống kê Vĩnh Phúc sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu như: Bảo đảm tốt thông tin KTXH định kỳ và đột xuất; thực hiện tốt các cuộc điều tra thường xuyên theo kế hoạch công tác, trọng tâm là cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, nhất là chất lượng thông tin của các cuộc điều tra, Tổng điều tra; chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với cơ quan Cục Thống kê và áp dụng phần mềm quản lý công việc trong toàn ngành...

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, năm 2020, Cục Thống kê tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba”; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam” cho 9 cá nhân...

Tin, ảnh: Hồng Tính


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: