Thời Sự

Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Yên Lạc Lê Văn Đông: Chú trọng phát triển đảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng

Thứ Sáu, 22/01/2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2015 - 2020) trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật, đáng tự hào.

Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Yên Lạc Lê Văn Đông.

Trong đó, công tác phát triển đảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn lực cho Đảng.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo quyết liệt công tác phát triển đảng viên; giao chỉ tiêu kết nạp Đảng hằng năm cho các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. Lấy chỉ tiêu kết nạp đảng viên là một trong các tiêu chí để đánh giá xếp loại tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

Tập trung phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân; vận động thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên hằng năm ngay từ chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Trong không khí phấn khởi, hân hoan hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi tin tưởng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình đất nước, nguyện vọng của người dân.

Thu Nhàn (ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: