Thời Sự

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội

Thứ Sáu, 22/01/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt, thu hút sự quan tâm của nhân dân. Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một thành công lớn của nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Chăm lo phúc lợi cho người dân là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, được thể hiện sinh động trong nhiều lĩnh vực, như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo hiểm, việc làm, giảm nghèo, nhân đạo...

Trong ứng phó với dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước kiên định mục tiêu bảo vệ quyền con người, bảo hộ công dân, bảo đảm sức khỏe và tính mạng của nhân dân với những chủ trương, quyết sách mạnh mẽ, nhân văn, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Cũng trong khó khăn, thách thức ấy, Việt Nam trở thành điểm sáng khi phát huy giá trị nhân đạo và sức mạnh nhân đạo.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách mang tính đột phá, thể hiện đúng đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, mục tiêu xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020-2030; bảo đảm an sinh xã hội đối với các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần quan trọng củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bích Huệ (ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: