Thời Sự

Sôi nổi các hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thứ Sáu, 22/01/2021

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngành Văn hóa đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động với nội dung, hình thức phong phú nhằm cổ vũ, động viên nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng, góp phần vào thành công của đại hội.

Trên khắp các địa phương trong tỉnh đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn tuyên truyền chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Trà Hương

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đưa Nghị quyết của đại hội vào cuộc sống, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến đường trung tâm tỉnh lỵ.

Sở đã tổ chức thi công 10 cụm cổ động tấm lớn được đặt tại khu Tỉnh ủy, Nhà thi đấu, Công an tỉnh, cầu vượt, Quảng trường Hồ Chí Minh, vườn hoa Dốc Láp; hơn 1.200 băng rôn, cờ hồng kỳ, cờ đuôi nheo, pa nô phướn, pa nô dọc, cụm biểu tượng được treo và đặt tại trục đường Quốc lộ 2, đường Kim Ngọc, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Trãi, vòng xuyến cổng chào Yên Lạc, Quất Lưu, Bưu điện tỉnh, nút cao tốc Km6 Tam Đảo….

Đặc biệt, ngành Văn hóa tổ chức trưng bày triển lãm tranh cổ động tấm lớn với nội dung Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Quảng trường tỉnh.

Các khẩu hiệu tuyên truyền: “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam”; “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”, “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, “Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!”… được 9 huyện, thành phố trong tỉnh tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú.

Tại thành phố Phúc Yên, công tác tuyên truyền khá sinh động với hình thức trực quan như: treo cờ Tổ quốc, hồng kỳ, phướn, hệ thống pa nô, xe tuyên truyền, bảng điện tử, các khung chữ hoa trang trí… trên các trục chính và dọc Quốc lộ 2.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao thành phố Phúc Yên Ngô Thị Tú cho biết: “Nhận thức mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Phúc Yên chung niềm phấn khởi, tin tưởng và hướng về đại hội; gửi gắm nhiều hy vọng vào công cuộc đổi mới đất nước qua khí thế hăng hái thi đua, lao động sản xuất, xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”.

Mọi hình thức, nội dung tuyên truyền về Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng diễn ra đảm bảo đúng định hướng chính trị tư tưởng của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy; đảm bảo trang trọng, thiết thực và hiệu quả. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần vào thành công của Đại hội.

Từ các hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Đảng góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tích cực hưởng ứng những phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng, mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu; gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra trong năm 2021.

Đồng thời, khơi dậy và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thu ThủyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: