Thời Sự

Trung tá Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện các mặt công tác công an

Thứ Sáu, 22/01/2021

Những ngày này, cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với những kỳ vọng, tin tưởng vào một kỳ đại hội thành công.

Trung tá Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh.

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa số cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị và Ban Bí thư cho Đại hội XIII của Đảng.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, với tinh thần đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Đảng ủy Công an T.Ư và các cấp ủy Đảng trong CAND luôn kiên định, vững vàng, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, quyết định đúng đắn, kịp thời nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng trong CAND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác công an, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và đạt được những kết quả quan trọng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có ý nghĩa nổi bật; góp phần bảo đảm vững chắc ANTT, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phát triển đất nước…

Tại kỳ Đại hội XIII của Đảng, tôi mong rằng, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cho công tác công an; kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với CAND.

Qua đó, xây dựng lực lượng CAND ngày càng TSVM, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân.

Kim Hiền (lược ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: