Thời Sự

Bác sĩ CKII Nguyễn Tuấn Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên: Tiếp tục ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch Covid-19

Thứ Sáu, 22/01/2021

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, nhiều quốc gia trên thế giới đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuy nhiên, dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng ấn tượng, kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm.

Bác sĩ CKII Nguyễn Tuấn Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên.

Có được thành công hiện nay là nhờ đường lối, chiến lược do Đảng đề ra, lường trước mọi biến động trên thế giới, khu vực và trong nước, kịp thời có những điều chỉnh cần thiết trong các chương trình, kế hoạch dài hạn.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi mong muốn với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng kinh nghiệm chống dịch và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, chúng ta sẽ tiếp tục ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Trong lúc dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, Đảng, Nhà nước và Chính phủ sẽ tiếp tục có các chính sách bảo hộ công dân, hỗ trợ, đón đồng bào ở nước ngoài về nước, khơi dậy truyền thống yêu nước, tình nghĩa đồng bào, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước...

Người dân tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; bầu chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ đức, đủ tầm, bản lĩnh quyết đoán để đưa đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, vì sự nghiệp xây dựng đất nước, vì cuộc sống ấm no của nhân dân.

Minh Nguyệt (lược ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: