Thời Sự

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn

Thứ Năm, 21/01/2021

Sáng 21/1, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đỗ Ngọc Anh trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "văn hóa - thể thao" năm 2020. Ảnh: Dương Hà

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 75 công đoàn cơ sở, với gần 4.600 đoàn viên. Thời gian qua, Công đoàn Viên chức tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên để chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn.

Nửa nhiệm kỳ qua, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên được Công đoàn cơ sở chú trọng, thực hiện kịp thời. Các dịp lễ, Tết, Công đoàn Viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho nhiều đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCC, VC, LĐ) có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của CBCC, VC, LĐ được đẩy mạnh bằng việc tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xã hội, từ thiện được đông đảo đoàn viên, CBCC, VC, LĐ hưởng ứng.

Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới, thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia. Công tác thi đua, khen thưởng trong CBCC, VC, LĐ có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Năm 2021, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, CBCC, VC, LĐ; tăng cường các hoạt động chăm lo đời đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CBCC, VC, LĐ; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn…

Nhân dịp này, 72 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CBCC, VC, LĐ và hoạt động công đoàn năm 2020 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng.

Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: