Thời Sự

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Năm, 21/01/2021

Ngày 21/1, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia Tòng Thị Phóng...

Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu sau hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cuộc bầu cử lần này là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong năm 2021.

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ngành, các cấp và các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu, quy định và tiến độ đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến góp phần vào thành công của hội nghị.

Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong quá trình này, cần chú trọng quán triệt thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp trong sạch, vững mạnh, nhất là trong công tác cán bộ, chọn những cán bộ xứng đáng để Nhân dân bầu ra được những đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp thật sự xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Chỉ thị số 02 ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; hướng dẫn về công tác nhân sự ứng cử; hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, hội nghị đã truyền đạt đầy đủ tinh thần, nội dung cơ bản các văn bản chỉ đạo,hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đến công tác bầu cử.

Đồng chí yêu cầu, các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục khẩn trương chuẩn bị và triển khai các nội dung công việc tổ chức thành công cuộc bầu cử vào ngày 23/5/2021.

Việc triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới rất khẩn trương, với khối lượng công việc lớn, cần tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để triển khai công tác bầu cử đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị, ngay sau hội nghị này, trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã xây dựng, ban hành kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tại địa phương để triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tăng cường lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng các mốc thời gian theo luật định các công việc về bầu cử, đặc biệt là những nội dung công việc phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí tỉnh tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử kết hợp với việc tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội ở địa phương.

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: