Thời Sự

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Đằm, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên Trần Thái Hùng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 21/01/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra là một sự kiện chính trị lớn thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, trong tỉnh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền sôi nổi, thi đua lập nhiều thành tích hướng về đại hội.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Đằm Trần Thái Hùng.

Trong bối cảnh đất nước còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh… nhưng với truyền thống đoàn kết của dân tộc, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã cùng nhau vượt qua, đạt được nhiều thành quả trên nhiều lĩnh vực.

Điển hình, trong công tác phòng, chống tham nhũng, trong nhiệm kỳ qua, Trung ương cũng như cấp ủy các cấp đã tập trung nhiều giải pháp để ngăn chặn và quyết liệt xử lý một số vụ việc điển hình, được dư luận đánh giá cao; từ đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tuyên truyền đậm nét, đảng viên và nhân dân địa phương rất phấn khởi trước những thành tựu mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đây là một kỳ đại hội được chuẩn bị rất công phu, chu đáo. Chúng tôi rất kỳ vọng, tin tưởng, nhiệm kỳ tới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách mới, đúng đắn, đưa đất nước ngày càng phát triển; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thu Thủy (lược ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: