Thời Sự

Giao ban trực tuyến toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 2 năm 2019

Thứ Ba, 12/02/2019

Chiều 11/2/2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 2 năm 2019 để đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 1, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 2 năm 2019.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Cùng dự, có lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, ngành tổ chức xây dựng Đảng với tinh thần chủ động, quyết tâm, nêu cao trách nhiệm, khẩn trương triển khai khối lượng lớn các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng. Việc kiểm điểm, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, bước đầu khắc phục được tình trạng hình thức, đi dần vào thực chất hơn, nhất là trong đánh giá, xếp loại chất lượng.

Giải báo chí toàn quốc Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 được tổ chức thành công đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng... Những kết quả đạt được góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực trong công tác quy hoạch và bỏ phiếu tín nhiệm, góp phần nâng cao uy tín, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, tổ chức Đảng.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, nêu biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các đại biểu đề nghị Ban Tổ chức Trung ương sớm tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành chỉ thị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 16-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể cá nhân; sớm ban hành Quy định “Đảng lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị”…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương những nỗ lực của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 1/2019.

Đồng chí đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Ban Tổ chức các cấp tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tế địa phương, thực hiện hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2019. Chủ động tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước. Tiếp tục coi trọng, đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm; đồng thời, tăng cường phản ánh những mặt trái, hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: