Thời Sự

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh họp bình xét khen thưởng

Thứ Ba, 19/01/2021

Chiều 19/1, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh họp bình xét khen thưởng đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trường Khanh

Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

Năm 2020, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua được phát động, triển khai sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, qua đó đã động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực lao động sản xuất, kinh doanh.

Công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, kịp thời, các hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề, khen tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp được các cấp, các ngành chú trọng, quan tâm; đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng cho công nhân và người lao động trực tiếp, tạo động lực thi đua, sức lan tỏa đến người lao động, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được quan tâm. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên, liên tục nên hoạt động của các khối thi đua có hiệu quả.

Tại cuộc họp, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đã thông qua danh sách đề nghị xét tặng các danh hiệu đối với tập thể, cá nhân; đồng thời, bỏ phiếu thông qua danh sách đề nghị khen thưởng.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình cấp trên xem xét.

Bạch Dương

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: