Thời Sự

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Ba, 19/01/2021

Chiều 19/1, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trường Khanh

Hội nghị đã quán triệt nội dung Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Các cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn. Giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. Xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt chú ý các địa bàn khó khăn, phức tạp; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Thành lập Ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bầu cử. Các huyện, thành ủy, đảng ủy xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử ở cấp mình...

Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh đã thảo luận một số nội dung của dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên; Quy chế làm việc; Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị cấp huyện, xã có quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Cục Thống kê thông báo, cung cấp kịp thời các số liệu của tỉnh để có cơ sở tính toán đại biểu HĐND các cấp. Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp hoàn thành việc tổ chức hiệp thương lần thứ nhất theo quy định, xong trước ngày 17/2/2021. Các huyện, thành phố rà soát, báo cáo con dấu, hòm phiếu... Sở Nội vụ sớm hoàn thiện các dự thảo để ký ban hành, chuẩn bị tốt các nội dung cần quán triệt tại hội nghị tới.

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: