Thời Sự

Xã luận: Trọn niềm tin vào truyền thống vẻ vang của Đảng

Thứ Sáu, 01/02/2019

Cách đây 89 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập, rèn luyện, lãnh đạo đã ra đời. Đây là sự kiện trọng đại, là bước ngoặt lịch sử cách mạng Việt Nam, là mốc son chói lọi trong tiến trình phát triển của dân tộc ta, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta, từ kiếp lầm than, nô lệ dưới ách xiềng gông của bè lũ thực dân, phong kiến đã nhất tề đứng dậy, làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Hơn thế, Đảng đã lãnh đạo toàn dân, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, bền gan, vững chí, kiên định ý chí tiến công, đập tan mưu đồ xâm lược, cướp nước của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước, bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ trước những mưu đồ, những toan tính đen tối của các thế lực thù địch.

Bước vào thời kỳ đổi mới, vượt qua bao cam go, thử thách, Đảng đã lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua phong ba bão táp, cập bến bờ, hội nhập sâu rộng với quốc tế, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, ngày càng vững bước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Đặc biệt, chào mừng Ngày thành lập Đảng năm nay, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vô cùng phấn khởi trước những thành công toàn diện mọi mặt của đất nước ta trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, không có vùng cấm, không khoan nhượng, công khai trước công luận…Tất thảy cho thấy, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường, góp phần quan trọng tạo sinh lực mới, động lực mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững bước đi lên.

Những kết quả đạt được trong năm 2018 là sự kết tinh, hòa quyện giữa ý Đảng, lòng dân đã và đang tạo nên thế và lực cho thời kỳ mới, vận hội mới, đưa nước ta hội nhập toàn diện, mở hướng đột phá trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cùng với cả nước, đón chào kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng phấn khởi, tự hào trước những thành quả to lớn đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt, trong năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, vượt qua muôn vàn thử thách, sau nhiều năm, tỉnh đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó, có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách tiếp tục tăng cao, hạ tầng kinh tế, kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, ngày càng hiện đại, an ninh quốc phòng được đảm bảo, công tác an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo tốt hơn.

Những thành quả đó được kết tinh từ ý chí quyết tâm không lùi bước trước khó khăn, được hun đúc bởi khát vọng cháy bỏng: “…Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh” trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Và hơn thế, đó là sự minh chứng hùng hồn cho sự hòa quyện giữa Nghị quyết của Đảng với thực tiễn cuộc sống sinh động, là sự gặp gỡ, giao thoa giữa ý Đảng với lòng dân, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa Vĩnh Phúc phát triển ở nấc thang mới.

Một mùa xuân mới lại về trên khắp các miền quê đang bừng bừng hương sắc. Tự hào với truyền thống vẻ vang của Đảng, mỗi đảng viên, cán bộ càng phải ra sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn minh”; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Mỗi tổ chức cơ sở đảng, từng đảng viên trong Đảng bộ nêu cao trách nhiệm lớn lao trong công cuộc đổi mới, kiến thiết vì quê hương “giàu có, phồn vinh”.

Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiền phong, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, phải thật sự là tấm gương sáng để quần chúng noi theo.

Phát huy truyền thống vẻ vang 89 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nỗ lực, đồng sức, đồng lòng, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Vĩnh PhúcTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: