Thời Sự

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Sáu, 15/01/2021

Ngày 15/1, Sở KH&ĐT tổ chức hội nghị giao ban đầu tư công năm 2021.

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Bình Khương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lượng

 

Năm 2020, tổng vốn kế hoạch đầu tư công thực hiện (bao gồm nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 chuyển sang) gần 15.000 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/12/2020, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công đạt 10.000 tỷ đồng (đạt 66% kế hoạch).

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công tại các huyện, thành phố đều đạt từ 85% kế hoạch trở lên, trong đó, UBND huyện Yên Lạc có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất tỉnh, đạt 98% kế hoạch.

Một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm gồm tài nguyên và môi trường, quốc phòng, quản lý nhà nước, công nghiệp-thương mại.

Đối với các Ban quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành, hiện nay, chỉ có 2 đơn vị là Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình tỉnh và Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông có tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt thấp, dưới 50% kế hoạch được giao.

Với các công trình trọng điểm, đến hết ngày 31/12/2020, khối lượng hoàn thành, thực hiện giải ngân đạt 1.347 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch. Các dự án trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020 được bố trí vốn chủ yếu là các dự án hoàn thành, chuyển tiếp đang triển khai thực hiện theo tiến độ.

Đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, khối lượng hoàn thành, thực hiện giải ngân là 95 tỷ đồng, đạt 52% so với kế hoạch.

Với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài, khối lượng giải ngân đến hết năm 2020 là 179 tỷ đồng, chỉ đạt 15% kế hoạch. Nguyên nhân chậm giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài là do các dự án có quy mô lớn, khó khăn trong công tác GPMB, trình tự thủ tục phức tạp, dẫn đến kéo dài thời gian chuẩn bị thực hiện dự án.

Năm 2021, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Ban quản lý dự án chuyên ngành khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư trước ngày 28/2/2021, trình HĐND tỉnh xem xét, phân bổ theo quy định Luật Đầu tư công.

Các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh công tác quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành, đặc biệt đối với các dự án có khả năng hoàn thành trong các tháng đầu năm 2021.

UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch để triển khai dự án; báo cáo định kỳ kết quả giải ngân vốn đầu tư công với UBND tỉnh.

Đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết, UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chuyển cho nhiệm vụ khác có nhu cầu sử dụng vốn.

Hoàng Sơn

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: