Thời Sự

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 19/01÷25/01/2021

Thứ Năm, 14/01/2021

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

 

 

TT

 

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

Thời gian

bắt đầu

 

 

Thời gian

kết thúc

 

 

Ngày

 

 

1

 

 

TBA Thắng lợi

 

 

8:00

 

 

14:30

 

 

19/01

 

 

Thay MBA 320-kVA = 560kVA-35/0,4kV. Thay tủ 400V, Thay cáp cực MBA thí nghiệm MBA sau lắp đặt

 

 

2

 

 

TBA Xóm phổ 3

 

 

8:00

 

 

14:30

 

 

19/01

 

 

Thay MBA 560 = 320kVA-35/0,4kV. Thay tủ 400V, Thay cáp cực MBA thí nghiệm MBA sau lắp đặt

 

 

3

 

 

TBA Xóm Trại

 

 

8:00

 

 

14:30

 

 

20/01

 

 

Thay MBA từ 250KVA= 400KVA, thay tủ PP 400V, thay cáp đầu cực MBA thí nghệm MBA sau lắp đặt

 

 

4

 

 

TBA Cửa Đồng

 

 

8:00

 

 

14:30

 

 

20/01

 

 

Thay MBA từ 400KVA= 250KVA, thay tủ PP 400V, thay cáp đầu cực MBA thí nghệm MBA sau lắp đặt

 

 

5

 

 

TBA Trung Mỹ 4

 

 

8:00

 

 

16:30

 

 

21/01

 

 

Thay MBA từ 400KVA= 560KVA, thay tủ PP 400V, thay cáp đầu cực MBA thí nghệm MBA sau lắp đặt

 

 

6

 

 

TBA Lưu Quang 2

 

 

8:00

 

 

16:30

 

 

21/01

 

 

Thay MBA từ 560KVA= 250KVA, thay tủ PP 400V, thay cáp đầu cực MBA thí nghệm MBA sau lắp đặt

 

 

7

 

 

TBA Hiệp Hòa 2

 

 

8:00

 

 

16:30

 

 

21/01

 

 

Thay MBA từ 250KVA= 400KVA, thay tủ PP 400V, thay cáp đầu cực MBA thí nghệm MBA sau lắp đặt

 

 

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

 

 

TT

 

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

Thời gian

bắt đầu

 

 

Thời gian

kết thúc

 

 

Ngày

 

 

1

 

 

TBA Lãng Công

 

 

8:00

 

 

10:00

 

 

21/01

 

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

 

2

 

 

TBA Gốm Yên Thạch 1

 

 

10:00

 

 

12:30

 

 

21/01

 

 

Thay công tơ, TI đầu cực định kỳ

 

 

3

 

 

TBA Bơm Then 2

 

 

13:30

 

 

15:30

 

 

21/01

 

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

 

4

 

 

TBA Cooling Pad

 

 

8:00

 

 

10:00

 

 

22/01

 

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

 

5

 

 

TBA Hạ Ích

 

 

10:00

 

 

12:00

 

 

22/01

 

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

 

6

 

 

TBA CTD

 

 

13:00

 

 

15:00

 

 

22/01

 

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

 

7

 

 

TBA K- Elictronic

 

 

15:00

 

 

17:00

 

 

22/01

 

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

 

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

- Khép vòng đ/d 375E4.3 và đ/d 371E25.1 dự kiến mất điện từ 07:00÷08:00 và 10:30÷11:30 ngày 23/01/2021 gồm các TBA: Hoàng Tùng Anh, Kim Xuyên, Bơm Thanh Điềm, Hợp Tiến 1, Giếng G6+7, Tân Lợi, Giếng ĐP 10, Nam Viêm 2, Nam Viêm 3, Nam Viêm 4, CQT Hiển Lễ, UB Cao Minh, Xuân Hòa 1, Trường CĐ Cơ Điện, Xuân Hòa 14, Trường PTTH Xuân Hòa, Xuân Hòa 12, Khu B Đại Học Sư Phạm 2, Xuân Hòa 2, Khu TT Đại Học Sư Phạm 2, Nước Thải, Xuân Mỹ 3, Công An Xuân Hòa, Xuân Hòa 3, Đồng Xuân 4, Đồng Xuân 2, Xuân Hòa 4, Đồng Xuân 1, Đại Phát, Đồng Xuân 3, Đồng Quỳ, Đồng Quỳ 2, XN 951, Xuân Hòa 10, Trung Đoàn 113; Cty Cao Su.

- Cắt đồng thời Đ/d 471E25.1 và Đ/d 371E25.1 dự kiến mất điện từ 07:30÷11:00 ngày 23/01/2021 gồm các TBA: Khu Dân Cư Số 7.

- Cắt Đường dây 474TCXH dự kiến mất điện từ 07:30÷11:00 ngày 23/01/2021 gồm các TBA: Yên Điềm, Đức Quang.

- Cắt F482-7E25.4/50 dự kiến mất điện từ 13:30÷17:00 ngày 23/01/2021 gồm các TBA: Trang Trại Đầm Sen, Nam Viêm 5, Nam Viêm 6, Đầm Láng 1, Đầm Láng 2.

- Cắt đường dây 472TCXHdự kiến mất điện từ 07:30÷11:00 ngày 24/01/2021 gồm các TBA: Xuân Hòa 7, Pin Xuân Hòa, Cty Xuân Hòa.

 

 

TT

 

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

Thời gian

bắt đầu

 

 

Thời gian

kết thúc

 

 

Ngày

 

 

1

 

 

TBA MTCN Xanh

 

 

8:00

 

 

10:00

 

 

23/01

 

 

Thay định kỳ công tơ và TI đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cực & VSCN MBA

 

 

2

 

 

TBA Bê Tông Nhựa Nóng

 

 

10:00

 

 

12:00

 

 

23/01

 

 

Thay định kỳ công tơ và TI đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cực & VSCN MBA

 

 

3

 

 

TBA PTTH Xuân Hòa

 

 

13:00

 

 

15:00

 

 

23/01

 

 

Thay định kỳ công tơ và TI đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cực & VSCN MBA

 

 

4

 

 

TBA Chiếu Sáng 8

 

 

15:00

 

 

17:00

 

 

23/01

 

 

Thay định kỳ công tơ và TI đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cực & VSCN MBA

 

 

5

 

 

TBA Ngọc Quang

 

 

7:30

 

 

12:00

 

 

25/01

 

 

Nâng công suất TBA Ngọc Quang từ 250kVA lên 560kVA

 

 

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

 

 

TT

 

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

Thời gian

bắt đầu

 

 

Thời gian

kết thúc

 

 

Ngày

 

 

1

 

 

Lộ A TBA Đạo Tú 4

 

 

8:00

 

 

9:30

 

 

21/01

 

 

Thay khóa hãm cáp văn xoắn vỡ hỏng

 

 

2

 

 

Lộ D TBA Đạo Tú 5

 

 

9:10

 

 

10:30

 

 

21/01

 

 

Thay móc treo cáp văn xoắn gãy hỏng

 

 

3

 

 

Lộ B TBA Trung Tâm Y Tế Tam Dương

 

 

10:10

 

 

12:00

 

 

21/01

 

 

Thay khóa hãm cáp văn xoắn vỡ hỏng.

 

 

4

 

 

Lộ 1 TBA An Hòa 1

 

 

14:00

 

 

15:30

 

 

21/01

 

 

Thay móc treo cáp văn xoắn gãy hỏng

 

 

5

 

 

Lộ 1 TBA Hướng Đạo 1

 

 

15:10

 

 

17:00

 

 

21/01

 

 

Thay khóa hãm cáp văn xoắn vỡ hỏng.

 

 

6

 

 

Lộ 1 TBA Đồng Láng

 

 

8:00

 

 

9:30

 

 

22/01

 

 

Thay móc treo cáp văn xoắn gãy hỏng.

 

 

7

 

 

Lộ 2 TBA Đồng Tĩnh 9

 

 

9:10

 

 

10:30

 

 

22/01

 

 

Thay khóa hãm cáp văn xoắn vỡ hỏng.

 

 

8

 

 

Lộ 1 TBA Đồng Tĩnh 10

 

 

10:10

 

 

12:00

 

 

22/01

 

 

Thay móc treo cáp văn xoắn gãy hỏng.

 

 

9

 

 

Lộ C TBA An Hòa 4

 

 

14:00

 

 

15:30

 

 

22/01

 

 

Thay móc treo cáp văn xoắn gãy hỏng

 

 

10

 

 

Lộ B TBA An Hòa 2

 

 

15:10

 

 

17:00

 

 

22/01

 

 

Thay móc treo cáp văn xoắn gãy hỏng

 

 

11

 

 

Lộ C TBA Duy Phiên 7

 

 

7:30

 

 

11:00

 

 

23/01

 

 

Thay dây dẫn chuyển hòm công tơ từ cột cũ sang cột mới, chỉnh trang lưới điện

 

 

12

 

 

Lộ A, lộ C, lộ E TBA Duy Phiên 4

 

 

7:30

 

 

15:00

 

 

23/01

 

 

Thay dây dẫn chuyển hòm công tơ từ cột cũ sang cột mới, chỉnh trang lưới điện

 

 

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- Cắt đ/d 474E25.3 dự kiến mất điện từ 07:30÷11:00 ngày 24/01/2021 gồm các TBA: Xã Bồ Lý-Tam Đảo.

- Cắt đ/d 474E25.4 dự kiến mất điện từ 13:00÷16:00 ngày 24/01/2021 gồm các TBA: Xã Hợp Châu và đỉnh Tam Đảo núi.

 

 

TT

 

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

Thời gian

bắt đầu

 

 

Thời gian

kết thúc

 

 

Ngày

 

 

1

 

 

Lộ A - TBA Bồ Lý 11

 

 

8:00

 

 

9:30

 

 

19/01

 

 

Thay khóa hãm cột 16A - TBA Bồ Lý 11

 

 

2

 

 

Đạo Trù 11

 

 

9:30

 

 

12:00

 

 

19/01

 

 

Xử lý dỉ dầu, bổ xung dầu MBA và VSCN

 

 

3

 

 

Lộ B - TBA Quan Đình 2

 

 

13:00

 

 

14:30

 

 

19/01

 

 

Thay khóa hãm từ cột 4B-7B - TBA Quan Đình

 

 

4

 

 

Quan Ngoại 3

 

 

14:20

 

 

17:00

 

 

19/01

 

 

Xử lý dỉ dầu, bổ xung dầu MBA và VSCN

 

 

5

 

 

TTTT Tam Đảo 2

 

 

7:30

 

 

9:00

 

 

20/01

 

 

Tháo cáp ngầm 400V từ tủ 2A sang 3A

 

 

6

 

 

BQL KNM T.Đảo T5

 

 

9:00

 

 

12:30

 

 

20/01

 

 

Đấu nối ĐZ 400V kéo mới tại tủ 400V

 

 

7

 

 

Lộ A - TBA Đạo Trù 14

 

 

7:30

 

 

9:30

 

 

22/01

 

 

Thay tủ 400V

 

 

8

 

 

Lộ E - TBA Đạo Trù 5

 

 

9:30

 

 

11:30

 

 

22/01

 

 

Thay tủ 400V

 

 

9

 

 

Đạo Trù 2

 

 

7:30

 

 

11:00

 

 

24/01

 

 

Lắp đặt xà sứ, xà bò 3 sứ, xà bằng X1BL, đấu nối TBA Đồng Mỏ 3 - 100 kVA – 10(22)/0.4kV vào lưới điện

 

 

10

 

 

Lộ A Đạo Trù 2

 

 

7:30

 

 

9:30

 

 

24/01

 

 

Thay tủ tụ bù 400V

 

 

11

 

 

Đồng Mỏ 2

 

 

9:30

 

 

11:30

 

 

24/01

 

 

Thay tủ tụ bù 400V

 

 

12

 

 

Bồ Lý 10

 

 

7:00

 

 

9:30

 

 

24/01

 

 

Thay tủ tụ bù 400V

 

 

13

 

 

TBA Bồ Lý 9

 

 

9:30

 

 

12:00

 

 

24/01

 

 

Thay tủ tụ bù 400V

 

 

14

 

 

TBA Bồ Lý 7

 

 

7:00

 

 

9:30

 

 

24/01

 

 

Thay tủ tụ bù 400V

 

 

15

 

 

TBA Bồ Lý 6

 

 

9:30

 

 

12:00

 

 

24/01

 

 

Thay tủ tụ bù 400V

 

 

16

 

 

TBA 400KVA Thôn 1

 

 

13:00

 

 

16:00

 

 

24/01

 

 

Thay tủ tụ bù 400V

 

 

17

 

 

Quan Ngoại 4

 

 

13:00

 

 

15:00

 

 

24/01

 

 

Nâng tủ tụ bù 400V

 

 

18

 

 

TBA Minh Quang

 

 

15:00

 

 

17:30

 

 

24/01

 

 

Thay tủ tụ bù 400V

 

 

19

 

 

Trường dân tộc nội trú

 

 

13:00

 

 

15:30

 

 

24/01

 

 

Thay tủ tụ bù 400V

 

 

20

 

 

Trường cấp 3 Tam Đảo

 

 

15:30

 

 

18:00

 

 

24/01

 

 

Thay tủ tụ bù 400V

 

 

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Cắt điện ĐZ 473 E25.5 thời gian dự kiến từ 07:00÷11:30 ngày 19/01/2021 gồm các TBA: Tuân chính 2, Tân Lập 4, Quảng Cư, Phù Chính, Thôn Thượng 1, Thôn Táo, Bàn Mạch 4, 5, TBA Lý Nhân 1, 2, 3, 4 (LR).

- Cắt điện ĐZ 473 E25.5 thời gian dự kiến từ 07:00÷11:30 ngày 20/01/2021 gồm các TBA: Thượng Trưng 1, 5, 6, 7, 10, TBA NS Thượng Trưng, TBA Phú Thịnh 1, 2, 3, 4, 6, TBA Tân Cương 1, 2, 3, 4.

 

 

TT

 

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

Thời gian

bắt đầu

 

 

Thời gian

kết thúc

 

 

Ngày

 

 

1

 

 

Đại Đồng 8

 

 

7:00

 

 

11:30

 

 

20/01

 

 

Dựng cột, Lắp đặt xà giá đỡ FCO, MBA, đấu nối, lắp đặt cáp đầu cực

 

 

2

 

 

Vân Xuân 4, 6

 

 

13:00

 

 

17:30

 

 

20/01

 

 

Dựng cột 6B, Lắp đặt xà, sứ, căng dây lấy độ võng, đấu nối vào NR TBA Vân Xuân 8

 

 

3

 

 

Bàn Than

 

 

7:30

 

 

12:30

 

 

20/01

 

 

Hoán chuyển MBA và các thiết bị đi kèm từ TBA Bàn Than sang TBA Thượng Trưng 1

 

 

4

 

 

Thượng Trưng 1

 

 

7:00

 

 

12:00

 

 

20/01

 

 

Hoán chuyển MBA và các thiết bị đi kèm từ TBA Thượng Trưng 1 sang TBA Bàn Than

 

 

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

 

 

TT

 

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

Thời gian

bắt đầu

 

 

Thời gian

kết thúc

 

 

Ngày

 

 

1

 

 

TBA Vĩnh tiên 2

 

 

7:30

 

 

9:00

 

 

19/01

 

 

Tháo đầu cáp 0,4kV lộ C tại tủ 0,4kV ,tháo lèo dây dẫn lộ C đấu vào dây dẫn

 

 

2

 

 

TBA Kim Lân 2

 

 

13:30

 

 

15:00

 

 

19/01

 

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

 

3

 

 

TBA Thủ Ích 2

 

 

15:00

 

 

16:30

 

 

19/01

 

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

 

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc

Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: