Thời Sự

Sở Tư pháp triển triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ Năm, 14/01/2021

Chiều 14/1/2021, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, định hướng giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp năm 2010. Ảnh: Dương Hà

Năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, ngành Tư pháp tỉnh đã tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành nhiều lượt chỉ thị, thông tri, nghị quyết, quyết định… triển khai các chiến lược, đề án, hoạt động tư pháp, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Trong đó, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được thực hiện thường xuyên. Từ năm 2016-2020, Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 247 văn bản QPPL do tỉnh ban hành.

Riêng năm 2020, giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 42 văn bản. Qua kiểm tra, các văn bản đều được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới cả về nội dung và hình thức, bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Năm 2020, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 209 ban hành và tổ chức thực hiện 15 kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đặc biệt, việc tham mưu triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid - 19 đạt được kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh trong việc kiềm chế dịch bệnh lây lan.

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp ngày càng được quan tâm, thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh. Năm 2020, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã công chứng khoảng 74.000 hợp đồng, giao dịch. Tổng số thù lao, phí công chứng đạt trên 17 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước gần 1,5 tỷ đồng.

Thực hiện Luật Đấu giá tài sản, từ 2016 đến nay, các tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tổ chức đấu giá thành hơn 400 cuộc với tổng giá bán của tài sản đấu giá trên 5.100 tỷ đồng; số thù lao dịch vụ đấu giá thu được hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, năm 2020, đấu giá thành 131 cuộc với giá bán hơn 746 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 200 triệu đồng.

Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có bước phát triển mạnh mẽ, nổi bật là việc là việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực hộ tịch. Đến nay, gần 100% việc hộ tịch được thực hiện đúng hạn và trước hạn.

Trong năm, toàn tỉnh đã đăng ký khai sinh cho hơn 19.100 trường hợp; khai tử trên 4.800 trường hợp; kết hôn 5.278 cặp; đăng ký 26 trường hợp nuôi con nuôi; tiếp nhận và đăng ký gần 34.000 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm; tiếp nhận và giải quyết xong 4.330 đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang ghi nhận, đánh giá cao kết quả Ngành Tư pháp của tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Để triển khai thực hiện tốt công tác tư pháp năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, đồng chí đề nghị ngành Tư pháp tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra với các nhiệm vụ cụ thể như: Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, thiết thực; chú trọng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra; cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ việc quản lý và cung cấp dịch vụ công của ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật...

Nhân dịp này, một số tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 được nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp; Bằng khen của UBND tỉnh; Cờ Thi đua của tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp.

Lê Minh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: