Thời Sự

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Quán triệt, học tập nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Thứ Năm, 14/01/2021

Ngày 14/1, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tới cán bộ chủ chốt các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trực tiếp quán triệt nghị quyết.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phạm Thị Hồng Nhung trực tiếp quán triệt nghị quyết. Ảnh: Dương Hà

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt về những kết quả đạt được của tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng… trong nhiệm kỳ 2015-2020; dự báo những thuận lợi, khó khăn tác động đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị; những nội dung cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực thực thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phạm Thị Hồng Nhung đề nghị, sau hội nghị này, các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Đồng thời, cụ thể hóa thành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, nghị quyết đại hội của đơn vị.

Từ đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động, sự quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: