Thời Sự

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2: Triển khai công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2021

Thứ Tư, 13/01/2021

Sáng 13/1, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN Quân khu 2 chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tham luận tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh; Nguyễn Thế Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Bá Huy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

Năm 2020, Hội đồng Giáo dục QP-AN từng cấp trong Quân khu được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng Giáo dục QP-AN quân khu và của tỉnh thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, từng bước nâng cao nhận thức, năng lực quản lý Nhà nước về QP-AN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Năm 2020, Hội đồng Giáo dục QP-AN của quân khu đã mở được 523 lớp cho hơn 37.000 đối tượng; 397 lớp tập huấn cho 34.703 cán bộ làm công tác QP-QS địa phương; tuyên truyền phổ biến pháp luật được 10.326 buổi cho hơn 1,02 triệu lượt người...

Phát biểu thảo luận tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn nêu kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức giáo dục QP-AN cho các đối tượng và môn học giáo dục QP-AN trong hệ thống nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác tổ chức, tham mưu, tuyên truyền giáo dục kiến thức QP-AN, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-ANtrong quân khu và trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học môn giáo dục QP-AN tại các trường học. Tăng cường tổ chức hội thi, hội thao giáo dục QP-AN cho học sinh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí đầy đủ cho các hoạt động, bồi dưỡng, tuyên truyền và đào tạo...

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu 2 đề nghị, trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên củng cố tổ chức kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN đủ biên chế, bảo đảm chất lượng.

Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nâng cao nhận thức, nắm chắc tình hình, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị, thành phố vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực QP-AN.

Nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ theo quy định; thường xuyên duy trì chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; nhất là trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Nhân dịp này, Hội đồng Giáo dục QP-AN Quân khu 2 đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục QP-AN năm 2020.

Tin, ảnh: Xuân Hùng

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: