Thời Sự

Huyện ủy Bình Xuyên: Quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Tư, 13/01/2021

Ngày 13/1, Huyện ủy Bình Xuyên tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tới cán bộ chủ chốt của huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.

Triển khai thực hiện nghị quyết, BCH Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động với những nội dung quan trọng như thực hiện thắng lợi 11 chỉ tiêu phát triển kinh tế; tập trung phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Sau hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc tập trung chỉ đạo các chi bộ cơ sở nghiêm túc thực hiện nghị quyết và chương trình hành động của Huyện ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Xây dựng chương trình hành động bám sát nghị quyết gắn với điều kiện thực tế của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo đông đảo các tầng lớp nhân dân được phổ biến Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguyễn TrọngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: