Thời Sự

Triển khai công tác thanh tra năm 2021

Thứ Ba, 12/01/2021

Chiều 12/1/2021, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trường Khanh

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2020, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra trong cả nước đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong năm, toàn ngành đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính và trên 180.000 cuộc thanh tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế trên 86.300 tỷ đồng, hơn 6.300 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 23.800 tỷ đồng và 830 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 2.123 tập thể và nhiều cá nhân vi phạm; ban hành trên 90.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt trên 7.100 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 97 vụ, 99 đối tượng...

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp trên 384.000 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý trên 180.000 đơn đủ điều kiện; giải quyết trên 22.000 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền... Qua công tác thanh tra, kiểm tra, toàn quốc đã phát hiện 55 đơn vị vi phạm về tham nhũng; phát hiện, xử lý 76 cán bộ, công chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xử lý 37 người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác trên 8.700 cán bộ, công chức, viên chức...

Năm 2021, ngành Thanh tra xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các cấp, ngành, địa phương; thực hiện có hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên đề, đẩy mạnh công tác phối hợp để hạn chế, xử lý kịp thời những chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành, tập trung thanh tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra. Chú trọng giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các vụ, việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% số vụ, việc KNTC; phấn đấu thực hiện trên 90% các quyết định giải quyết, xử lý KNTC đã có hiệu lực pháp luật. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của từng cấp, từng ngành, từng địa phương...

Tập trung thực hiện có hiệu quả 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao công tác thanh tra, không để xảy ra các điểm nóng, vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài, khiếu kiện đông người...

Ngành Thanh tra cả nước cần bám sát nhiệm vụ mà Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho; chủ động, tích cực, đổi mới phương pháp thanh tra theo hướng linh hoạt, hiệu quả; làm tốt vai trò quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, chú ý xây dựng kế hoạch thanh tra trọng điểm, vụ việc nổi cộm, bức xúc trong nhân dân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền TSVM; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy nhà nước các cấp.

Tích cực tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng và các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ, hoạt động giám sát, hoạt động điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng...Quan tâm, chú trọng tới công tác tổ chức, bố trí, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, nhất là đội ngũ cán bộ thanh tra cấp cơ sở...

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị Thanh tra tỉnh chủ động, bám sát thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Thanh tra Chính phủ đã đề ra trong năm 2021.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch chi tiết đề ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài xảy ra trên địa bàn tỉnh...

Ngô Tuấn Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: