Thời Sự

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ Ba, 12/01/2021

Chiều 12/1, Sở KH&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

 

Năm 2020, Sở KH&ĐT đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là làm tốt công tác tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phân tích và xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp; các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển trước tác động của dịch bệnh Covid-19; triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công.

Chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2025. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tư vấn lập và hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030; hoàn thành Đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo hướng bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trao tặng Cờ thi đua cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Khánh Linh

 

Tham mưu xây dựng Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và dự thảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2025.

Cùng với đó, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nhiều giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, thẩm định dự án và đấu thầu; xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh hằng năm, các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong thu hút đầu tư; thu hút, quản lý các nguồn vốn ODA; quản lý nhà nước về doanh nghiệp và HTX.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Tổ chức thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy.

Nỗ lực góp phần cùng tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm của năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, năm 2021, sở KH&ĐT sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý nhà nước về đầu tư công; nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Trong đó, trọng tâm là triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai Luật Quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng các nghị quyết, cơ chế chính sách khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, các nguồn lực cho đầu tư phát triển; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và định hướng năm 2021.

Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; xây dựng Đề án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở ban hành nghị quyết của Tỉnh ủy...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của sở KH&ĐT đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 là năm đầy khó khăn nhưng sở đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có những cơ chế, chính sách thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các giải pháp để Vĩnh Phúc kịp thời, khéo léo, ngăn chặn, khống chế thành công dịch bệnh Covid-19; các chiến lược mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; công tác quy hoạch, kế hoạch, tổng hợp, huy động các nguồn lực đầu tư, quản lý nguồn lực đầu tư, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sở KH&ĐT có kế hoạch, giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, nhất là 3 đột phá được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các giải pháp để khai thông nguồn lực đầu tư, phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Tham mưu ban hành các cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư, thu hút doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch đầu tư, cơ chế quản lý sau đầu tư, chuẩn bị được danh mục các dự án đầu tư cho các năm tiếp theo.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý; có các giải pháp khuyến khích, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Có cơ chế, chính sách thu nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành Kế hoạch và đầu tư; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, giao nhiệm vụ cho cán bộ để cán bộ có điều kiện học tập, phát huy tốt năng lực và là nơi cung cấp nguồn cán bộ chiến lược cho các vị trí chủ chốt của các địa phương.

Tại hội nghị, Ban tổ chức hội nghị đã trao Cờ thi đua của Bộ KH&ĐT, Bằng khen của UBND tỉnh và nhiều phần thưởng khác cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác năm 2020.

Quang Nam

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: