Thời Sự

Hội nghị trực tuyến tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ Ba, 12/01/2021

Từ ngày 11-13/1, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2021. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 27/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 307/QĐ-TTg về tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2021 (viết tắt là tổng điều tra) trên phạm vi cả nước.

Đây là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra quan trọng do ngành Thống kê thực hiện nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản... nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển KT-XH của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển KT-XH của Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu được giới thiệu về các nội dung cơ bản như phương án tổng điều tra kinh tế năm 2021; quy trình thu thập thông tin, quy trình chọn mẫu; giải thích nội dung và cách ghi phiếu; giới thiệu phần mềm thu thập thông tin; công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tổng điều tra kinh tế…

Tin, ảnh: Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: