Thời Sự

Cưỡng chế thu hồi đất tại xã Minh Quang

Thứ Hai, 11/01/2021

Sáng 11/1, huyện Tam Đảo tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Khu tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất, đất ở cho cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện tổng hợp tăng thiết giáp và nhân dân xã Minh Quang đối với 2 hộ gia đình ông Hoàng Văn Hai, bà Nguyễn Thị Xây, thôn Tân Lương, xã Minh Quang.

Buổi cưỡng chế thu hồi đất tại xã Minh Quang diễn ra đúng quy trình, thủ tục quy định.

Dự án Khu tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất, đất ở cho cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện tổng hợp tăng thiết giáp và nhân dân xã Minh Quang được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2012 với diện tích trên 5,2 ha, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Sau khi có quyết định phê duyệt dự án, huyện Tam Đảo đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và xã Minh Quang tổ chức tuyên truyền, vận động và triển khai các bước thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

Về cơ bản, các hộ gia đình đều ủng hộ và tuân thủ việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 1, UBND huyện Tam Đảo đã thu hồi xong 3,1ha; giai đoạn 2 tiếp tục tiến hành thu hồi đất của 74 hộ diện tích 2,1 ha.

Tuy nhiên, hộ gia đình ông Hoàng Văn Hai đang sử dụng thửa đất số 91, diện tích 231,1m2 và thửa đất số 100 diện tích 402m2 đất nông nghiệp; hộ bà Nguyễn Thị Xây đang sử dụng thửa đất số 90, diện tích 247,2m2 đất nông nghiệp không chấp hành các quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tam Đảo.

UBND huyện Tam Đảo, UBND xã Minh Quang cùng các ban ngành đoàn thể đã nhiều lần tổ chức vận động, tuyên truyền các hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước, nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao đất. Tuy nhiên hai hộ trên vẫn không chấp hành.

Để đảm bảo dự án được triển khai theo kế hoạch, cũng như tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật, UBND huyện Tam Đảo đã ban hành quyết định và triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất với 2 hộ gia đình trên.

Buổi cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tin, ảnh: Nguyễn Khánh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: