Thời Sự

Tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính

Thứ Hai, 14/01/2019

Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện việc tiếp nhận, giám sát và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh diễn ra vào chiều 11/1/2019.

Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Sau gần 1 năm đi vào hoạt động (từ 22/1/2018 đến 20/12/2018), Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận hơn 30.800 hồ sơ, trong đó, hồ sơ đến hạn giải quyết gần 27.600 hồ sơ; hồ sơ đã có kết quả trả trước và đúng hạn là gần 26.400 hồ sơ, chiếm 95,6%.

Trong số các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh là 2 đơn vị có tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 100%. 3 cơ quan có tỷ lệ giải quyết hồ sơ chậm và quá hạn cao nhất là Sở Nội vụ (28,73%), Công an tỉnh (23,31%), Văn phòng UBND tỉnh (21,64%). Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ chậm, quá hạn ổn định giữa các tháng là Sở Tư pháp (8,16%), Sở LĐ-TB&XH (8,9%), Sở TN&MT (10,08%).

Thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn, tổng số thời gian các cơ quan, đơn vị giải quyết trước hạn cho các hồ sơ xấp xỉ 642.920 giờ, tương đương 26.788 ngày. Đặc biệt, có nhiều TTHC có số thời gian giải quyết trung bình trước hạn so với quy định đến hàng trăm giờ như: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất...

Tuy nhiên, do Bộ TTHC công bố thực hiện tại Trung tâm còn những hạn chế, bất cập như: Chưa rõ ràng về thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện; thời gian giải quyết công bố không theo ngày làm việc, phí, lệ phí chưa rõ ràng dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chậm khắc phục tình trạng giải quyết TTHC chậm; phần mềm hành chính công còn thiếu quy trình xử lý ở bộ phận lãnh đạo cơ quan; nhận thức của người dân và doanh nghiệp về mô hình một cửa liên thông còn hạn chế; trách nhiệm giải quyết TTHC của một số cơ quan, đơn vị, cán bộ chưa cao, còn hiện tượng gây khó khăn, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Tổng số thời gian giải quyết chậm hạn các hồ sơ của các sở, ban, ngành là 86.409 giờ, tương đương 3.600 ngày.

Để đạt được mục tiêu hơn 96% hồ sơ được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được giải quyết đúng và trước hạn, năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành rà soát các TTHC còn lại để đưa ra thực hiện tại Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 61 của Chính phủ; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký điện tử với phần mềm hành chính công; xây dựng cơ sở pháp lý để có thể thẩm định, phê duyệt tại Trung tâm Hành chính công các TTHC theo lộ trình quy định của tỉnh để hiện thực hóa chủ trương 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả).

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về hoạt động của Trung tâm, về quy trình giải quyết các TTHC để người dân, doanh nghiệp nắm được quyền lợi của mình…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu Trung tâm Hành chính công tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, công khai các TTHC và hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện. Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh các thủ tục liên quan đến hành chính công, phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Hành chính công tỉnh và chịu trách nhiệm trong công tác phối hợp kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện các TTHC ở cấp huyện, xã. Văn phòng UBND tỉnh kịp thời tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ và đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời, sớm đề xuất việc sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Đồng chí Lê Duy Thành đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát lại các thủ tục, các biểu mẫu để cắt giảm các TTHC không cần thiết, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền như: Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh xây dựng chuyên mục, đăng tải các TTHC đã được công bố giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, công khai các đơn vị chậm, muộn trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Tin, ảnh: Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: