Thời Sự

Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ Hai, 14/01/2019

Ngày 11/1/2019, Ban chỉ đạo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tăng cường công tác PBGDPL giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL, Trưởng BCĐ Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 209, các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra đã cơ bản hoàn thành, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về pháp luật của người dân. Các cấp, ngành đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung tuyên truyền bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được gần 10.000 hội nghị, tập huấn tuyên truyền cho gần 700.000 người. Hình thức tuyên truyền PBGDPL ngày càng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng như: Cấp phát sách pháp luật, tờ gấp, tờ rơi, đĩa CD cho các cơ quan, đơn vị; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật (cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”, “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”, “Kể chuyện theo án”, “Tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh, sinh viên”…); tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, thông qua công tác xét xử lưu động; triển khai Ngày pháp luật.

Qua công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, giảm tình trạng khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền PBGDPL còn một số hạn chế, tồn tại: một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chú trọng đến vai trò của công tác tuyên truyền PBGDPL, việc tuyên truyền còn mang tính hình thức, một bộ phận đội ngũ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa tâm huyết, trình độ, kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế; việc phân bổ nguồn lực chưa hợp lý, công tác tuyên truyền chưa thực sự có chiều sâu.

Trong thời gian tới, BCĐ Nghị quyết 209 đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tích cực đổi mới hình thức PBGDPL gắn với nhu cầu thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền PBGDPL. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật được dư luận xã hội quan tâm, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH; chú trọng tại những địa bàn có điểm nóng về khiếu kiện đông người. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác PBGDPL nhằm triển khai có đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa công tác PBGDPL; thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với những kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 209 trên địa bàn tỉnh. Một số đại biểu nêu băn khoăn về hiệu quả tuyên truyền pháp luật, tình trạng vi phạm pháp luật tuy đã giảm nhưng còn phức tạp; công tác tuyên truyền thông qua tủ sách pháp luật chưa mang lại hiệu quả. Một số đại biểu kiến nghị các cấp chính quyền cần nêu cao vai trò lãnh đạo trong công tác tuyên truyền PBGDPL, tăng cường kinh phí, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác PBGDPL trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị năm 2019 và những năm tiếp theo, BCĐ Nghị quyết 209 cần đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền PBGDPL, thành lập các tổ tuyên truyền PBGDPL, tập trung tuyên truyền vào từng dự án, sự việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, KT-XH của tỉnh như: GPMB, giải quyết khiếu nại, tố cáo; những chủ trương, chính sách pháp luật mới.

Trong đó ngành tư pháp cần phát huy vai trò là cơ quan thường trực của BCĐ Nghị quyết 209, tham mưu cho BCĐ thực hiện đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong từng giai đoạn cụ thể, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL theo chiều sâu.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: