Thời Sự

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 -2020

Thứ Hai, 14/01/2019

Chiều 11/1/2019, Huyện ủy Yên Lạc tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; công tác Đảng, đoàn thể; nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc; Hoàng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, năm 2018, Huyện ủy Yên Lạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị quyết tâm hoàn thành các kế hoạch đề ra.

Kết quả năm 2018, kinh tế của huyện tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 9,1%, so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 276 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt hơn 53 triệu đồng, tăng 7,8%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 2,06%.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được thường xuyên quan tâm, củng cố và tăng cường.

Huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan nội chính phối hợp chặt chẽ trong phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, không để xảy ra oan sai trong điều tra, truy tố, xét xử.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Độ, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc khẳng định, kết quả đạt được trong năm 2018 là sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành để triển khai thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2019.

Tăng cường kỷ cương hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; chú trọng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải phóng mặt bằng; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch tạo điều kiện cho doanh nghiệp vào đầu tư phát triển các dự án nhà ở, khu đô thị mới. Đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị lãnh đạo cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; chủ động tạo nguồn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phục vụ nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã khen thưởng 9 tổ chức Đảng cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 13 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: