Thời Sự

Kiểm soát kỹ nguồn vốn

Thứ Sáu, 11/01/2019

Chiều 10/1/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh, Hội đồng quản lý quỹ tổ chức hội nghị quý I/2019.

Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lượng

Theo báo cáo của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh, năm 2018, nguồn vốn của quỹ đã tạo ra nguồn vốn mồi để thu hút các doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, giảm áp lực vốn ngân sách Nhà nước.

Tình hình thu nợ vay bắt buộc từng bước được cải thiện, số dư nợ gốc nợ vay bắt buộc đã giảm so với đầu năm. Dư nợ gốc nợ vay bắt buộc đến 31/12/2018 là hơn 18 tỷ đồng. Đã thực hiện đầu tư trực tiếp vào 2 dự án theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) gồm: Dự án “Hệ thống cung cấp nước uống tinh khiết học đường (giai đoạn thí điểm)”; Dự án “Hạ tầng kỹ thuật Khu Bệnh viện Đa khoa, bệnh viện nghỉ dưỡng và khu nhà ở đô thị tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên và xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương. Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đô thị”.

Quỹ thực hiện cho vay đầu tư đối với 23 khách hàng, tổng doanh số cho vay ước đạt 182 tỷ đồng. Quỹ đang đẩy mạnh triển khai hoạt động đầu tư để giúp các doanh nghiệp có vốn sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Thu lãi từ hoạt động cho vay đầu tư năm 2018 ước đạt gần 5 tỷ đồng.

Trên cơ sở vốn hiện có của Quỹ và căn cứ tình hình hoạt động năm 2018, Quỹ xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019, đó là: Dư nợ gốc nợ vay bắt buộc đến 31/12/2019 là 16,5 tỷ đồng; dư nợ cho vay đầu tư ước đạt 100 tỷ đồng; dự kiến lũy kế mức vốn cho hoạt động đầu tư trực tiếp vào dự án gần 16 tỷ đồng. Quỹ tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng, làm việc với các ngân hàng thương mại để tiến hành bảo lãnh tín dụng; chuyển dịch hoạt động đầu tư trực tiếp song song với hoạt động cho vay đầu tư; tìm kiếm dự án để xem xét đầu tư trực tiếp...

Tại hội nghị đã công bố quyết định kiện toàn Hội đồng quản lý quỹ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ đánh giá, năm 2018, quỹ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt đượcnhững kết quả nhất định, doanh thu vượt kế hoạch.

Đồng chí yêu cầu, Quỹ phải kiểm soát kỹ nguồn vốn và chịu trách nhiệm bảo toàn nguồn vốn; tăng cường cho vay đầu tư, tìm dự án có hiệu quả cao; tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn, cơ cấu lại nguồn đầu ra; chuẩn bị kế hoạch thanh tra, nội dung cho đoàn giám sát, điều kiện cơ sở vật chất để tiếp nhận các quỹ. Đồng chí đồng ý với một số đề xuất của quỹ liên quan đến đầu tư trực tiếp; lãi suất cho vay; xây dựng website; bổ sung vốn theo nghị quyết 34; bổ sung nhiệm vụ bảo lãnh dự thầu; thuê đơn vị kiểm toán...

Bạch Dương|TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: