Thời Sự

Công tác dân vận phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Thứ Sáu, 11/01/2019

Ngày 10/1/2019, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận, đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP, đối ngoại, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Các cấp ủy tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú; phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới, lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống, xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội...

“Năm dân vận chính quyền” 2018 được cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở với nhiều giải pháp, tập trung xây dựng chính quyền TSVM theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ CBCCVC về công tác dân vận. Các cấp chính quyền tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người, tăng cường tiếp công dân, đối thoại và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở...

Hội nghị đã thông qua dự thảo và ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Các đại biểu thảo luận làm rõ hơn một số kết quả, những hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những kết quả toàn diện trong công tác dân vận và việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, công tác dân vận thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về "Năm dân vận chính quyền" 2019, trọng tâm là giải quyết đơn thư, khiếu kiện, khiếu nại, nhất là những vụ khiếu kiện đông người. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và cán bộ CCVC, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Công tác dân vận phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, do vậy, các cấp chính quyền cần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, CCVC; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: