Thời Sự

Dấu ấn hoạt động của đại biểu Quốc hội

Thứ Tư, 09/01/2019

Với nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, năng lực khi tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thực sự tạo được dấu ấn, khẳng định uy tín, vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần vào thành tựu chung của của tỉnh và đất nước.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chỉ đạo việc ra văn bản đôn đốc các đơn vị nhanh chóng giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân. Ảnh: Thiệu Vũ

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác tiếp xúc cử tri được Đoàn đặc biệt chú trọng, từng bước đổi mới, đi vào thực chất, tiết kiệm, hiệu quả. Thông qua việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện luân phiên ở nhiều địa phương, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa để ghi nhận, tổng hợp một cách trung thực, khách quan trước mỗi vấn đề được dư luận, người dân quan tâm.

Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri, các ý kiến, kiến nghị được tổng hợp, phân loại gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được Đoàn thường xuyên quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Trong năm, Đoàn đã tiếp 201 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh và tại nơi làm việc; tiếp nhận 190 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Đối với các đơn có đủ điều kiện, Đoàn đã chuyển 90/90 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố nơi công dân cư trú để phối hợp nghiên cứu, theo dõi giải quyết. Đến nay, đã nhận được 76/90 văn bản phản hồi, giải quyết thỏa đáng, đạt 84%. Đồng thời, ban hành 9 văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị chưa giải quyết các đơn thư.

Thực hiện chương trình giám sát năm 2018, Đoàn đã chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 4 cuộc giám sát, tập trung vào những vấn đề cấp thiết của cuộc sống, được dư luận xã hội quan tâm như: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017; giám sát về phân bổ vốn và giải ngân vốn năm 2016-2017 đối với cấp huyện; tham gia Đoàn giám sát của Quốc hội, giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016…

Cũng như những nhiệm kỳ trước, một trong những hoạt động quan trọng của Đoàn là cho ý kiến đóng góp về những dự thảo luật, Nghị quyết của Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, trong 21 nội dung thảo luận tại hội trường, các thành viên trong Đoàn đã phát biểu thảo luận 14 nội dung, có 5 nội dung đã đăng ký nhưng không được phát biểu do hết thời gian.

Các ý kiến đều được Quốc hội tiếp thu, chỉnh sửa… Riêng việc thảo luận tại tổ, 100% đại biểu đều tham gia phát biểu. Điều đó cho thấy, tinh thần, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội tỉnh trước những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp tới đời sống kinh tế, xã hội, thể hiện năng lực, trình độ, sự hiểu biết chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục đổi mới công tác lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, dự án pháp lệnh và các dự án khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng mở rộng thành phần, mời các chuyên gia am hiểu các lĩnh vực để góp ý cho Đoàn.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát chuyên đề theo chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại địa phương; tăng cường hoạt động khảo sát thực tế; thực hiện thường xuyên và hiệu quả việc đôn đốc các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện kiến nghị của Đoàn sau giám sát; duy trì, đổi mới, nâng cao hiệu quả việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp; tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nơi làm việc và nơi cư trú.

Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; duy trì việc tiếp công dân tại trụ sở làm việc của Đoàn nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư,nguyện vọng chính đáng của công dân; tiếp nhận, nghiên cứu, chuyển, theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức giám sát việc giải quyết một số đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài...

Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: