Thời Sự

Hội nghị lần thứ ba, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII: Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Thứ Sáu, 04/12/2020

Sáng 4/12, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ ba cho ý kiến vào báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và năm 2021 của tỉnh. Đặc biệt là cập nhật tình hình thế giới, trong nước, diễn biến và tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế-xã hội, từ đó đề xuất các giải pháp trọng tâm, khâu đột phá nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo phát triển; các giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Về chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII và năm 2021 của Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các đại biểu tập trung đóng góp các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kiểm tra trọng tâm, giám sát mở rộng, tập trung vào những vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm.

Cho ý kiến vào báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, xác định, đánh giá rõ những tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế-xã hội; đánh giá thêm về hiệu quả đầu tư, việc huy động nguồn lực đầu tư trong nhân dân; tình hình thu hút đầu tư, nhất là xác định rõ những lĩnh vực, dự án trọng tâm thu hút đầu tư trong giai đoạn tới; việc đầu tư, phát triển du lịch, những trụ cột của nền kinh tế cần tập trung; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng trong công tác quản lý đất đai, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo, các đại biểu đề nghị tỉnh cần quan tâm có các giải pháp cụ thể để giúp ngành Nông nghiệp vượt khó do dịch bệnh, thời tiết; xây dựng, nhân rộng các vùng sản xuất hữu cơ; các doanh nghiệp vượt khó, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục làm tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, bồi thường GPMB, giải quyết tốt các vấn đề về bảo vệ môi trường; đầu tư xây dựng cống, rãnh thoát nước thải.

Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông, tạo sự kết nối liên thông vùng.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cả cấp huyện và cấp tỉnh trong năm 2021.

Làm tốt công tác dự báo, công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp nhằm tận dụng các tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; có giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đề xuất các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhiều đại biểu đề nghị tỉnh cần thực hiện tốt việc phân cấp, giao rõ trách nhiệm cho từng cấp nhằm tránh chồng chéo trong phân cấp đầu tư công.

Kịp thời giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB; rà soát, xây dựng danh mục các dự án đầu tư công cụ thể cho từng năm, giai đoạn.

Đối với Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII và năm 2021 của Tỉnh ủy, các đại biểu đề nghị tỉnh rà soát lại các nội dung kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính phù hợp, đúng đối tượng, tránh trùng lặp các nội dung kiểm tra giám sát toàn khóa với năm 2021.

Nghiên cứu, bổ sung các lĩnh vực chỉ đạo, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; mở rộng các nội dung giám sát về các cơ chế, chính sách của tỉnh; việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Đặc biệt là cần công khai thông tin các vụ, việc đã có kết luận; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân...

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI.

Về báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thống nhất quan điểm tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép là vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì, thúc đẩy các mặt kinh tế-xã hội phát triển, đồng thời, bổ sung thêm một số chỉ tiêu mới phù hợp với yêu cầu thực tế đặt ra.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhất là các khâu đột phá trong phát triển kinh tế.

Chuẩn bị tổ chức và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Tạo bước đột phá trong công tác bồi thường, GPMB;hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh đến năm 2030, bảo đảm tính đồng bộ trong công tác quy hoạch; thực hiện phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Làm tốt công tác quản lý đất đai, cương quyết xử lý các vi phạm về đất đai. Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người.

Tăng cường công tác quản lý cấp phép đầu tư vào các cụm công nghiệp, các ngành. Có giải pháp tăng kích cầu thương mại điện tử; có chiến lược dài hạn để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân.

Làm tốt công tác quy hoạch, bảo đảm công tác quy hoạch mang tính lâu dài để tránh phải liên tục điều chỉnh; tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai; tập trung phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Về nguyên tắc, định mức, tiêu chí phân bổ nguồn vốn đầu tư công, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc phân bổ nguồn vốn bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là Luật Đầu tư công; bố trí vốn cho các dự án mới phải bảo đảm đúng quy định; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục để giải ngân nguồn vốn.

UBND tỉnh rà soát, đánh giá tác động, khả năng tự chủ của các cơ quan đơn vị; có các giải pháp khắc phục, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung khai tốt các nguồn thu, tránh thất thu ngân sách. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ chi bảo đảm.

Về dự toán ngân sách địa phương năm 2021, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra, đưa các nhiệm vụ vào dự toán ngay từ đầu năm, tránh chi phát sinh, chuyển nguồn.

Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII cần tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác kiểm tra; Đảng đoàn HĐND, Đoàn ĐBQH, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Yêu cầu tất cả các cấp, ngành, địa phương chủ động, tích cực rà soát, làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quang Nam

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: