Thời Sự

Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ Sáu, 07/12/2018

Ngày 7/12/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 10- kỳ họp cuối năm, nhằm đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; thảo luận, thông qua một số nội dung chuyên đề và quyết định những nội dung quan trọng khác.

Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ với Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh

Trước phiên khai mạc kỳ họp, Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các đại biểu HĐND tỉnh đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ với Vĩnh Phúc.

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và điều hành kỳ họp.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Khánh Linh

Tham dự kỳ họp, có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng đồng chí Nguyễn Tiến Phong, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT. Ảnh Khánh Linh

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng cho các cá nhân. Ảnh: Khánh Linh

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, được sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND; sự chỉ đạo quyết liệt của UBND, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục có những chuyển biến tích cực.Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,06%. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế như chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn chưa cao; nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân là rất lớn, trong khi nguồn lực còn hạn hẹp. Đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến để góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Hoàn thành đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu HĐND tỉnh giao

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, nhấn mạnh, năm 2018 tiếp tục là năm gặt hái nhiều thành công với 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,06%, vượt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Trong đó, ngành công nghiệp- xây dựng tăng 13,54%, là năm có mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,89%...Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện với thu hút vốn đầu tư tăng cao, trong đó, thu hút vốn đầu tư DDI tăng 97,3% so với năm 2017. Hết năm 2018, toàn tỉnh có 103/112 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 92% tổng số xã trên toàn tỉnh và là một trong số ít các tỉnh trong cả nước có tỷ lệ cao về xã đạt chuẩn NTM.

Các lĩnh vực văn hóa- xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ chính trị và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả tích cực. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2019, quyết tâm đưa tăng trưởng kinh tế đạt từ 8-8,5%

Phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn, nhất là áp lực cạnh tranh thu hút đầu tư từ các địa phương lân cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định, để giữ được đà tăng trưởng, chủ đề năm 2019 là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm phục vụ phát triển KT-XH và nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

UBND tỉnh tiếp tục khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật.

Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8-8,5%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 27,973 nghìn tỷ đồng; thu hút vốn FDI đạt 500 triệu USD và vốn DDI đạt 3 nghìn tỷ đồng; giải quyết việc làm mới có 23.000 lao động.

Kỳ họp cũng cũng nghe báo cáo tóm tắt công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công tác năm 2018 của UBND tỉnh, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tóm tắt của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; thông báo tóm tắt của Ủy ban MTTQ tỉnh về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2018…Nghe các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Tiến Phong, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí: Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lương Đức Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Hồng Thu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Dương Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Tiến Phong, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT và đồng chí Đỗ Thị Kim Dung, Giám đốc Sở Ngoại vụ, do nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Trần Thanh Hải, Giám đốc Sở NN&PTNT.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: