Thời Sự

Công nhận xã Đạo Trù đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu, 07/12/2018

Chiều 6/12/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018- 2020, Hội đồng tổ chức họp, lấy ý kiến các thành viên về việc xét, công nhận xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo đạt chuẩn NTM năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên hội đồng thẩm định bỏ phiếu xét công nhận xã Đạo Trù về đích NTM. Ảnh: Đức Chung

Đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016, nhưng do còn nhiều khó khăn về nguồn lực nên xã Đạo Trù được giãn tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, xã tập trung chỉ đạo và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM đoạn 2017- 2020; tiến hành đánh giá, hoàn thiện hồ sơ và được UBND huyện tổ chức thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn theo quy định.

Ngày 29/11/2018, Đoàn thẩm định của tỉnh tiến hành thẩm định kết quả đạt chuẩn NTM tại xã Đạo Trù. Sau khi thẩm định, Đoàn thống nhất đánh giá xã Đạo Trù đạt 19/19 tiêu chí NTM, không có nợ đọng xây dựng cơ bản, tuy nhiên, một số tiêu chí chỉ đạt ở mức tối thiểu, cần tiếp tục chỉ đạo để duy trì, nâng cao chất lượng.

Tại cuộc họp, Hội đồng Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018- 2020 của tỉnh đã tổ chức bỏ phiếu kín về việc công nhận xã Đạo Trù đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả, 100% thành viên Hội đồng Thẩm định đồng ý đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Đạo Trù đạt chuẩn NTM.

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: