Thời Sự

Giao ban báo chí tháng 12, năm 2018

Thứ Sáu, 07/12/2018

Sáng ngày 6/12/2018, đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 12 năm 2018 với cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện văn phòng thường trú của các cơ quan báo chí trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Chung

Đánh giá công tác báo chí tháng 11 và những ngày đầu tháng 12 năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị.

Nổi bật là thông tin, tuyên truyền diễn biến, nội dung, kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở” và phản ánh một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Báo Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có một số bài viết phân tích sâu về chủ trương, định hướng, giải pháp phát triển một số lĩnh vực trong phát triển kinh tế của tỉnh như: Bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm; phát triển du lịch; sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết chuỗi ổn định đầu ra cho nông sản. Báo Vĩnh Phúc Cuối tuần và Chủ nhật tiếp tục xây dựng các số theo chuyên đề trong tháng. Nội dung sâu và có tính định hướng tốt...

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Ngô Khánh Lân thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, phản ánh, thông tin kịp thời diễn biến, nội dung Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI; tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng có trọng tâm việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Các cơ quan báo chí chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020; kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2018 và nhiệm vụ KT-XH năm 2019; tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống; tập trung tuyên truyền các công trình trọng điểm, chương trình an sinh xã hội, cải thiện môi trường đầu tư.

Các cơ quan báo chí tập trung chỉ đạo có các bài viết đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đỗ Hoàng HanhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: