Thời Sự

Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 14 nghìn lao động

Thứ Hai, 30/11/2020

Năm 2020, dịch Covid-19 xuất hiện đã tác động xấu tới mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Để khắc phục khó khăn, tỉnh chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ lao động tìm kiếm việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức sàn giao dịch việc làm kết nối người lao động và doanh nghiệp

Sở LĐ-TB&XH điều tra, khảo sát nắm bắt tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động. Qua đó, cung cấp thông tin thị trường lao động, tổ chức các sàn giao dịch việc làm, hỗ trợ người lao động thất nghiệp tìm việc làm mới, kết nối người lao động với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động; tích cực đổi mới đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động sau tốt nghiệp…

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên (Tỉnh Đoàn) tích cực rà soát nhu cầu tìm kiếm việc làm của thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề tổ chức ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin, hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm trong các doanh nghiệp và việc làm qua kênh xuất khẩu lao động…

Ước năm 2020, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 14 nghìn lao động, đạt gần58% kế hoạch năm, trong đó, giải quyết việc làm trong nước cho hơn 13,3 nghìn lao động, đưa 593 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Tin, ảnh: Phương Loan

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: