Thời Sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 12 năm 2018

Thứ Ba, 04/12/2018

Chiều 3/12/2018, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2018.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Hà

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong tháng 11, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì tham mưu cho Bộ Chính trị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chuẩn bị trình tại Hội nghị Trung ương 9 (khóa XII); Ban Tổ chức các cấp đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó, chú trọng gắn kết quả việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của BCH T.Ư Đảng, khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH T.Ư Đảng”…

Trong tháng, Ban Tổ chức các cấp đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, BCH T.Ư Đảng về công tác cán bộ; trọng tâm là Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XI về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp; Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị các cấp; Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Ban Tổ chức các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu cho cấp ủy cùng cấp đẩy mạnh thực hiện Đề án sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan Đảng và cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, thành phố; thực hiện việc nhất thể hóa một số chức danh ở cấp huyện sau khi sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, trong tháng 12/2018, Ban Tổ chức các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết 18 và 19-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa XII) gắn với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng kế hoạch, tổ chức đánh giá tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của BCH T.Ư Đảng liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng sau hội nghị T.Ư 8 (khóa XII), nhất là Quy định số 08-QĐi/TW của BCH T.Ư Đảng, khóa XII. Tổ chức kiểm điểm sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018 theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Tập trung rà soát, kịp thời bổ sung, xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Kết luận sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tích cực tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 01, các Chương trình hành động số 49 và 54 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của BCH T.Ư Đảng về sắp xếp, tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị; tập trung hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức kiểm điểm đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Chuẩn bị tốt công tác tổng kết ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh năm 2018, triển khai phương hướng năm 2019... Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Tổ chức Trung ương giao.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: