Thời Sự

Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra thực hiện “Năm dân vận chính quyền” tại Vĩnh Phúc

Thứ Hai, 03/12/2018

Ngày 30/11/2018, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” tại Vĩnh Phúc. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; Ban Dân vận T.Ư; Văn phòng Chính phủ.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Khánh Linh

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Bá Huy cho biết: Xác định công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hệ thống chính trị, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018" đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, công chức về công tác dân vận được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước đã cụ thể hóa chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận bằng các quyết định, chương trình, đề án sát với tình hình thực tế. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức trong tổ chức, quản lý, điều hành và thực thi công vụ.

Công tác tinh giản biên chế, tổ chức lại bộ máy được quan tâm chỉ đạo; công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân kịp thời, có hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, cải cách hành chính, đầu tư xây dựng, giải pháp nâng cao các chỉ số PAPI, PCI, Par Index…

Phong trào “Dân vận khéo” triển khai rộng khắp và thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Từ đó, đã huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư, xây dựng được hàng trăm mô hình tự quản về bảo vệ an ninh Tổ quốc… góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã đề nghị tỉnh làm rõ, bổ sung một số nội dung như: Đánh giá tình hình triển khai việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là ở cơ quan Nhà nước; số liệu của các huyện, thành phố trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”; tình hình triển khai cuộc thi viết về các tấm gương dân vận khéo; kinh nghiệm giải quyết các vụ việc dân vận điển hình trên địa bàn; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác dân vận chính quyền; số liệu thanh tra công vụ trên địa bàn; dân vận trong giải phóng mặt bằng và xử lý điểm nóng…

Phát biểu và làm rõ thêm một số nội dung Đoàn công tác quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định: Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác dân vận chính quyền, coi đó là cơ sở để thực hiện thành công trên tất cả các lĩnh vực KT-XH. Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm “Năm dân vận chính quyền 2018", tỉnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành, địa phương triển khai tốt nội dung này. Thực hiện hiệu quả việc công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý Nhà nước, tăng cường đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp, kịp thời giải quyết vướng mắc trong quá trình thực thi các nhiệm vụ. Cùng với đó, tỉnh luôn quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả, hiệu lực...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao kết quả “Năm dân vận chính quyền” của Vĩnh Phúc, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền tỉnh. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ trên các mặt công tác, góp phần làm cho kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương về công tác này. Chủ động đổi mới công tác dân vận, phân công và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng và thể chế hóa các quy định của Đảng, Nhà nước về dân vận phù hợp với tình hình địa phương. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, hòa giải cơ sở, giải quyết dứt điểm khiếu nại khiếu kiện. Đẩy mạnh cải cách hành chính và giữ vững các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể trong công tác nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: