Thời Sự

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ Tư, 28/11/2018

* Chiều 27/11/2018, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh có buổi thẩm tra các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi thẩm tra.

Năm 2018, công tác quản lý Nhà nước về tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân đã được UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện trên tất cả các mặt. Trong năm, số lượt người đến các cơ quan hành chính Nhà nước ở 3 cấp để kiến nghị, phản ánh, KNTC giảm 2,5%; số lượt đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh giảm 0,5%; số vụ việc giảm 2,7%. Toàn tỉnh đã xem xét giải quyết đạt 91,2% số vụ việc thuộc thẩm quyền. Mặc dù số vụ việc giảm, không phát sinh điểm nóng, nhưng tính chất, mức độ và vụ việc đông người tăng so với cùng kỳ năm 2017 và diễn biến phức tạp ở một số địa phương khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển KT–XH, AN-QP hoặc liên quan đến việc quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản…

Về công tác PCTN, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp PCTN…Toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã tiến hành 84 cuộc thanh tra hành chính tại 267 đơn vị; 9 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 9 đơn vị; 13 cuộc thanh tra đột xuất. Tổ chức 1.044 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 477 tổ chức và 1.919 cá nhân. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm về kinh tế trên 18 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi cho NSNN hơn 6 tỷ đồng, kiến nghị khác gần 6 tỷ đồng.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã thụ lý, điều tra 5 vụ án tham nhũng liên quan đến 10 bị can; trong đó, án kỳ trước chuyển sang 2 vụ với 4 bị can và án khởi tố mới 3 vụ với 6 bị can. Đến nay, các cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ và tiến hành xét xử 2 vụ án tham nhũng; còn 3 vụ với 6 bị can đang được tiếp tục điều tra…

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, đồng thời đề nghị Thanh tra tỉnh tập trung làm rõ các số liệu, kết quả đã đạt được và chưa đạt được trong công tác PCTN cũng như công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân; trách nhiệm người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN…

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện các báo cáo. Trong đó, cần làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân số vụ tham nhũng, số lượt đoàn đông người tăng so với cùng kỳ; giải pháp khắc phục tình trạng trên. Cùng với đó, đồng chí cũng đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác PCTN, giải quyết đơn thư KNTC một cách sâu sát, cụ thể hơn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC; chỉ đạo các cấp, ngành tích cực giải quyết KNTC ngay từ cơ sở; đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm để chấn chỉnh hành vi của cán bộ, công chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết KNTC và PCTN.

* Ngày 27/11/2018, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã có buổi thẩm tra một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, gồm: Báo cáo về phân khai, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019; tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) cấp xã thời điểm 31/12/2014.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra. Cùng dự, có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Theo Dự thảo báo cáo về phân khai, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh sẽ điều chỉnh giảm vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn của một số ngành, lĩnh vực với tổng số tiền 444,131 tỷ đồng, gồm: Các chương trình, nhiệm vụ, nghị quyết với tổng số tiền 21,9 tỷ đồng; các ngành, lĩnh vực với tổng số tiền 422,1 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của một số ngành, lĩnh vực, dự án với tổng số tiền 444,131 tỷ đồng. Cụ thể: Tăng vốn cho dự án đường Nguyễn Tất Thành kéo dài (giai đoạn 2) 20,2 tỷ đồng; chuyển vốn về UBND thành phố Vĩnh Yên để đầu tư các dự án hạ tầng thiết yếu 100 tỷ đồng; bổ sung tăng vốn cho dự án cải tạo, nâng cấp đê tả Sông Hồng kết hợp giao thông K17+950 - K28+800 địa phận huyện Yên Lạc 143,7 tỷ đồng; tăng vốn khối GD&ĐT 109,7 tỷ đồng; tăng vốn khoa học và công nghệ 9,9 tỷ đồng…

Theo báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, toàn tỉnh đã thẩm định 117 hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến là 3.461 tỷ đồng (bằng 360% so với cùng kỳ); thẩm định trình phê duyệt 88 dự án mới với tổng mức đầu tư 1.520 tỷ đồng; thẩm định điều chỉnh 26 dự án. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 là 6.194 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch giao đầu năm là 5.891 tỷ đồng; các nguồn bổ sung trong năm là 302,7 tỷ đồng; vốn phân về cho cấp huyện là 1.448,7 tỷ đồng.

Đến 31/10/2018, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt 3.573 tỷ đồng, bằng 60,7% kế hoạch vốn giao đầu năm. Qua rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, một số công trình xác định không có khả năng hoàn thành kế hoạch vốn được giao đã được các chủ đầu tư báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh điều chỉnh. Dự kiến năm 2018, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 5.745 tỷ đồng, bằng 97,5% kế hoạch giao đầu năm và bằng 92% tổng kế hoạch năm 2018 sau bổ sung.

Công tác xử lý nợ đọng XDCB được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, từ năm 2015 đến nay, đã thanh toán tổng số tiền nợ XDCB là 2.573,3 tỷ đồng. Tính đến tháng 6/2018, nợ XDCB trên địa bàn tỉnh còn 627,2 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh nợ 46,7 tỷ đồng; ngân sách huyện nợ 58,4 tỷ đồng; ngân sách xã nợ 523,5 tỷ đồng.

Để có nguồn vốn thanh toán nợ đọng XDCB cấp xã, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết hỗ trợ thanh toán nợ đọng XDCB cấp xã thời điểm 31/12/2014; cho phép sử dụng ngân sách tỉnh hỗ trợ ngân sách huyện để thanh toán 50% số nợ XDCB của cấp xã còn nợ đến 30/6/2018 với tổng số tiền 261,744 tỷ đồng. Đối tượng được hỗ trợ thanh toán nợ đọng XDCB cấp xã từ ngân sách tỉnh là những dự án có khối lượng nợ đọng XDCB tính đến thời điểm 31/12/2014, còn nợ đến ngày 30/6/2018, được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán hoặc tất toán trước ngày 31/12/2018 theo quy định của pháp luật, nằm trong danh mục nợ XDCB được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, các đại biểu đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ thêm việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư công của một số ngành, lĩnh vực; các nguồn vốn chưa phân khai; cơ sở đề xuất danh mục các công trình, dự án sử dụng vốn dự phòng. Đồng thời, bổ sung vào báo cáo một số nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm và những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, điều chỉnh những số liệu chênh lệch giữa báo cáo của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; chỉnh sửa lại một số câu, từ trong các báo cáo, tờ trình; bổ sung danh mục chi tiết các dự án cấp xã còn nợ đọng XDCB vào dự thảo Nghị quyết hỗ trợ thanh toán nợ đọng XDCB cấp xã thời điểm 31/12/2014…

Phát biểu tại buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh) tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn thẩm tra, phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và có báo cáo cáo giải trình, làm rõ thêm một số nội dung các thành viên đoàn thẩm tra yêu cầu, gửi về HĐND tỉnh.

Thu Nhàn - Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: