Thời Sự

THÔNG BÁO

Thứ Hai, 23/11/2020

THÔNG BÁO

Kết quả xét, đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 ở Hội đồng cấp tỉnh

Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể;

Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" tỉnh Vĩnh Phúc đã họp vào 13h30’ngày 04 tháng 11 năm 2020, để xét hồ sơ đề nghị Hội đồng cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" cho các cá nhân có hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể năm 2021.

Kết quả: Hội đồng bỏ phiếu kín của tỉnh đã chọn được 11 cá nhân đủ số phiếu đồng ý của Hội đồng cấp tỉnh đề nghị Hội đồng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

I. Nghệ nhân nhân dân: Không.

II. Nghệ nhân ưu tú: 11 cá nhân.

 

STT

 

Họ và tên

 

Địa chỉ

 

Loại hình văn hóa

phi vật thể nắm giữ

 

Số phiếu đạt

 

Tỷ lệ %

 

1

 

Bà Nguyễn Thị Hương

Sinh năm 1966

(54 tuổi)

 

Tổ dân phố Cửa Đồng,

Thị trấn Hương Canh,

huyện Bình Xuyên,

tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tập quán xã hội

và tín ngưỡng.

(thực hành

tín ngưỡng thờ

Mẫu Tam Phủ

của người Việt)

 

12/12

 

100%

 

2

 

Bà Trần Thị Nam

Sinh 24/5/1952

(68 tuổi)

 

Thôn Trung Mầu,

xã Trung Mỹ,

huyện Bình Xuyên,

tỉnh Vĩnh Phúc

 

Nghệ thuật

trình diễn

dân gian

(hát Sọong cô)

 

12/12

 

100%

 

3

 

Bà Dư Thị Lương

Sinh năm 1943

(77 tuổi)

 

Thôn Mỹ Khê,

xã Trung Mỹ

huyện Bình Xuyên,

tỉnh Vĩnh Phúc

 

Nghệ thuật

trình diễn

dân gian (hát Sọong cô)

 

12/12

 

100%

 

4

 

Bà Phạm Thị Lan

Sinh năm 1956

(64 tuổi)

 

Thôn Lập Đinh,

xã Ngọc Thanh,

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

Nghệ thuật

trình diễn

dân gian

(hát Sọong cô)

 

12/12

 

100%

 

5

 

Bà Phan Thị Lương

Sinh năm 1949

(71 tuổi)

 

Thôn Cầu,

xã Hoàng Đan,

huyện Tam Dương,

tỉnh Vĩnh Phúc

 

Nghệ thuật

trình diễn

dân gian

(Trình diễn

nghệ thuật

hát -múa Tuồng cổ)

 

12/12

 

100%

 

6

 

Bà Nguyễn Thị Liên

Sinh năm 1953

(67 tuổi)

 

Thôn Hóc,

xã Hoàng Đan,

huyện Tam Dương,

tỉnh Vĩnh Phúc

 

Nghệ thuật

trình diễn

dân gian

(Trình diễn

nghệ thuật

hát- múa Tuồng cổ)

 

12/12

 

100%

 

7

 

Bà Lê Thị Việt

Sinh năm 1949

(71 tuổi)

 

Thôn Mới, xã Hoàng Đan,

huyện Tam Dương,

tỉnh Vĩnh Phúc

 

Nghệ thuật

trình diễn

dân gian

(Trình diễn

nghệ thuật

hát- múa Tuồng cổ)

 

12/12

 

100%

 

8

 

Bà Phan Thị Lan

Sinh năm 1958

(62 tuổi)

 

Thôn Làng Mạ,

xã Tam Quan,

huyện Tam Đảo,

tỉnh Vĩnh Phúc

 

Thực hành

tập quán

xã hội

và tín ngưỡng

(thực hành

tín ngưỡng

thờ Mẫu Tam phủ

của người Việt)

 

12/12

 

100%

 

9

 

Bà Lăng Thị Leo

Sinh năm 1955

(65 tuổi)

 

Thôn Đồng Bả,

xã Hồ Sơn,

huyện Tam Đảo,

tỉnh Vĩnh Phúc

 

Nghệ thuật trình diễn dân gian (hát Sọong cô)

 

12/12

 

100%

 

10

 

Ông Hoàng Xuân Thu

Sinh năm 1946

(74 tuổi)

 

Thôn Đồng Giếng,

xã Đạo Trù,

huyện Tam Đảo,

tỉnh Vĩnh Phúc

 

Nghệ thuật trình diễn dân gian

(hát Sọong cô)

 

12/12

 

100%

 

11

 

Ông Lưu Ngọc Trong

Sinh năm 1949

(71 tuổi)

 

Tổ dân phố Cửu Yên 2, TT Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

 

Nghệ thuật trình diễn dân gian

(hát Sọong cô)

 

12/12

 

100%

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cá nhân khác đã nộp hồ sơ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhưng không có tên trong danh sách thông báo này là những cá nhân không nhận được đủ số phiếu (11/12 phiếu) đồng ý của Hội đồng cấp tỉnh đề nghị Hội đồng cấp trên xét tặng danh hiệu theo hồ sơ đề nghị.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng thông báo để quần chúng nhân dân và các cá nhân liên quan được biết.

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 16 Lạc Long Quân, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

ĐT: 02113.862.505. email: Sovhttdl@.Vinhphuc.gov.vn


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: