Thời Sự

Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ Ba, 17/11/2020

Chiều 17/11, các Ban Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách và Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; Trần Thanh Oai, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; Nguyễn Thái Thịnh, Phó trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh phát biểu tại buổi thẩm tra. Ảnh: Dương Hà

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI, cử tri trong tỉnh đã có ý kiến, kiến nghị đối với 57 vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách (49 vấn đề); văn hóa - xã hội (7 vấn đề); pháp chế (1 vấn đề).

Các nội dung trên được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực của tỉnh giải quyết.

Phần lớn các ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri đúng với thực tế; một số ít ý kiến phản ánh chưa rõ nên chưa có cơ sở để xem xét, trả lời và có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương mà UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp thu để đề xuất, kiến nghị.

Một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách cần phải có thời gian xây dựng, trình HĐND tỉnh; nhiều nội dung liên quan đến tăng cường đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cần phải có nguồn lực, xem xét về chủ trương, thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, khả năng ngân sách, cân đối nguồn vốn, đang trong lộ trình triển khai thực hiện.

Tính đến ngày 5/11/2020, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin xong đối với 21 kiến nghị; đang tiếp tục giải quyết đối với 36 kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI.

Đạt được kết quả đó, sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh cho các cơ quan liên quan.

Để đảm bảo giải quyết kịp thời, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật đối với các nội dung kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND cấp huyện được giao nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, thực hiện ngay việc xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Đối với nội dung kiến nghị có phạm vi rộng, cơ quan được giao chủ trì chủ động đề nghị với cơ quan có thẩm quyền liên quan để phối hợp giải quyết.

Các cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan được giao chủ trì trong quá trình giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri đảm bảo cụ thể, ngắn gọn, trọng tâm vấn đề cử tri quan tâm gửi về UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

Quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội trong chương trình công tác hằng tháng, tại hội nghị giao ban, buổi đi kiểm tra thực tế ở cơ sở, lãnh đạo UBND tỉnh đã quán triệt, đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện tập trung giải quyết các công việc còn tồn tại, trong đó có việc giải quyết kiến nghị của cử tri đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đã có sự phân loại, phân công giải quyết, trả lời kịp thời, đảm bảo phù hợp thẩm quyền giải quyết từng nội dung kiến nghị của cử tri.

Công tác tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh thực hiện kịp thời, đầy đủ; đã tổng hợp nội dung giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo từng lĩnh vực cụ thể; có sự đánh giá, phân loại sắp xếp đưa vào các biểu tiêu chí “đã được giải quyết” và “đang tiếp tục giải quyết”...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, các ban HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh có các giải pháp thiết thực, quyết liệt đề cao trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ngành, UBND cấp huyện, nâng cao tỷ lệ, chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trong thời gian tới.

Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, tích cực theo dõi nắm bắt việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri trên thực tế. Các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tăng cường trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri...

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: