Thời Sự

Bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ Ba, 17/11/2020

17/11 là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đầu phiên họp buổi sáng, Quốc hội họp riêng biểu quyết Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Dự thảo luật đã được các đại biểu thảo luận và cho ý kiến tại Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến gồm 5 chương, 34 điều, quy định vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, quan hệ công tác, tuyển chọn, bố trí, sử dụng lực lượng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Dự thảo luật quy định trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp, trách nhiệm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc quản lý, giám sát hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trong phiên họp buổi chiều, trước khi họp phiên bế mạc, Quốc hội biểu quyết Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Tại phiên bế mạc, Quốc hội thảo luận, biểu quyết Nghị quyết về Ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; biểu quyết Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Thiệu Duy (t.h)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: